Specijalizacija za programere

Web developer

Profesionalni kurs za poslove front-end web developer-a tj. programiranje delova sajta koji su namenjeni za prikaz korisniku u smislu kompletnog dizajna, interaktivnosti, animacije, efekata, tranzicija, galerija, menija i sl.

Specijalizacija za web developer-a...

PHP programer

Profesionalni kurs za poslove back-end developer-a tj. programiranje delova sajta koji su pisani u najpopularnijem jeziku PHP i namenjeni za rad sa bazama podataka, dinamičko kreiranje sadržaja i viši nivo zaštite podataka.

Specijalizacija za php programera...

Java (Android) programer

Java spada u jedan od najtraženijih programskih jezika a pogotovu u primenama za Android aplikacije. Postanite Java programer i naučite specifične primene ovog programskog jezika u radu sa bazama podataka i aplikacijama za Android.

Specijalizacija za Java programera...

.NET developer

Profesionalni kurs za sticanje praktičnih znanja iz programskog jezika C#, principa objektnog programiranja, u cilju realizacije troslojnih aplikacija uz interaktivno korišćenje baza podataka i serverskih aplikacija u .NET okruženju.

Specijalizacija za .NET developer-a...

Kursevi

PHP

Upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama za kreiranje dinamičkih web sajtova.

JAVA

Profesionalni kurs za specijalizaciju kandidata koji žele da nauče ili usavrše svoje znanje u jeziku Java korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja.

Baze podataka

Profesionalni kurs za upoznavanje korisnika sa pojmom baze podataka, vrstama baza podataka, projektovanjem i dizajnom istih i njhovu primenu.

React

Specijalistički kurs za web programiranje primenom najnovije Java script biblioteke React-a i rešavanje problema promene velike količine sadržaja u vremenu.

Objektno programiranje C#

C# je jedan od najpopularnijih programskih jezika za desktop aplikacije i servise. Ova specijalizacija je namenjena korisnicima koji žele da kreiraju realne troslojne aplikacije u C#! Naučite kreiranje savremenih serverskih aplikacija.

Programiranje za Android

Specijalistički kurs za osposobljavanje kandidata da projektuju i implementiraju aplikacije za Android mobilne uređaje koristeći Android SDK i Android Studio za razvoj i testiranje i aktivnu komunikaciju sa bazama podataka.

Node.js i Angular

Napredni kurs za kreiranje interaktivnih web aplikacija primenom serverskog, objektno orijentisanog, Java script-a (Node.js) kao i njegove atraktivne biblioteke za kreiranje single-page aplikacija (Angular). Keirajte moderne web sajtove!

Napredni Java Script

Specijalizacija u primenama script jezika omogućuje vrlo moćan alat za napredne primene i funkcionalnosti web sajata. Specijalizujte se za primene: Data prototypes, Variable Scope, JS Scope, API, JSON, Closure, Collections...