Cenovnik

Popularno

JAVA 525
 • Rad u malim grupama
 • Akcenat na praktičnom radu
 • Primeri iz prakse
 • Integracija sa: bazama podataka
 • Priprema za: Android aplikacije, desktop aplikacije i grafički interfejs
Web programiranje PHP 525
 • Rad u malim grupama
 • Okruženje: CodeIgniter
 • Obrada: proceduralnog i objektnog PHP-a
 • Integracija: Baze podataka, JSON, XML
 • Uključivanje objedinjavanje HTML-a i CSS-a sa Java script-om, AJAX-om i jQuery-jem
Objektno programiranje C# 630
 • Rad u malim grupama
 • Akcenat na praktičnom radu
 • Primeri serverskih aplikacija
 • Integracija sa: bazama podataka
 • Priprema za ASP.NET aplikacije, klijentske i serverske C# aplikacije
Front-end developer 960
 • Obuka za: spektar aktuelnih poslova
 • Akcenat na: praktičnom radu i primeni
 • Obrada: Naprednih jezika za web
 • Integracija sa: alatima za obradu slike
 • Obuhvaćeni kursevi: Web dizajn, Web programiranje i SEO

Pun cenovnik

Standardni grupni kursevi (ukupno 60 sati)Ubrzani grupni kursevi (ukupno 30 sati)
Naziv kursa Cena     Naziv kursa Cena   
Osnovni nivo
Web programiranje € 420    Web programiranje € 273   
Linux - osnovni nivo € 420    Linux - osnovni nivo € 273   
Srednji nivo
Web programiranje PHP - proceduralni € 525    Web programiranje PHP - proceduralni € 336   
Web programiranje PHP - objektni € 525    Web programiranje PHP - objektni € 336   
CMS Drupal € 525    CMS Drupal € 336   
CMS Wordpress € 525    CMS Wordpress € 336   
JAVA € 525    JAVA € 336   
Front-End Developer € 960    - -    
Viši nivo
Objektno programiranje C# € 630    Objektno programiranje C# € 420   
Objektno programiranje C++ € 630    Objektno programiranje C++ € 420   
Objektno programiranje C# - napredni € 630    Objektno programiranje C# - napredni € 420   
Web programiranje ASP.NET € 630    Web programiranje ASP.NET € 420   
Programiranje za Android € 630    Programiranje za Android € 420   
Node.js i Angular € 630    Node.js i Angular € 420   
React € 630    React € 420   
Java Script - napredni € 630    Java Script - napredni € 420   
WebGL € 630    WebGL € 420   
Linux - napredni € 630    Linux - napredni € 420   
Back-End Development € 960    - -