Programiranje u jednom od najtraženijih programskih jezika

java

Java spada u jedan od najtraženijih programskih jezika. Pored samostalnih aplikacija za koje se koristi, ovaj jezik je našao velike primene i kod pisanja aplikacija za specijalizovane uređaje, operativne sisteme i servise.

Java je potpuno objektno orijentisani programski jezik i neophodno je da korisnici pre ovog kursa imaju predznanja iz objektnog programiranja ili prethodno odslušaju kurs Objektno orijentisano programiranje.

Cilja kursa je osposobljavanje kandidata da piše programe na jeziku Java korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja, da pravi aplikacije sa grafičkim korisničkim interfejsom, da u programima koristi programske niti, generičke tipove i kolekcije, da piše programe koji rade u mreži i da nauči osnove pisanja distribuiranog softvera.

Očekuje se da nakon kursa kandidat bude obučen za pisanje programa na jeziku Java korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja i naprednih tehnika jezika Java. Kandidat treba uspešno da koristi razvojna okruženja za programski jezik Java.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Niti i kolekcije
 • 100%
  Generički tipovi
 • 100%
  Obrada događaja
 • 90%
  Rad u mreži

Sadržaj kursa

 • Istorijat razvoja programskog jezika Java
 • Principi OOP: enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam
 • Programski jezik Java: Tipovi podataka, Operatori, Upravljačke naredbe, Klase i objekti
 • Programske niti
 • Generički tipovi
 • Kolekcije
 • Rad u mreži
 • Obrada događaja
 • Rad sa prozorima, grafičkim objektima i tekstom
 • AWT kontrolni objekti
 • Raspoređivači i meniji
 • Grafička biblioteka Swing
 • Konkurentno programiranje
 • Paket NIO, refleksija
 • RMI
 • Zrna Jave
 • Servleti
 • Primeri izrade Java programa

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi različitim tipovima projekata u oblasti programiranja.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Dj. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarska tehnika i informatika. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika.

miroslava

Miroslava Ignjatović

Miroslava Ignjatović je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u visokom obrazovanju na predmetima iz oblasti baza podataka i objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi projektovanjem, održavanjem i administriranjem baza podaka i programiranjem.

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina.