Napredni JavaScript

Napredne tehnike Java script-a

napredni java script

Java script je sada vrlo moćan programski jezik iako je potekao od klasičnog klijentskog skript jezika. Danas imamo veliki broj primena Java script-a kroz vrlo različite oblike rada.

Najpopularnije su primene gotovih Java script biblioteka, gde korisnik samo treba da poznaje sintaksu određene funkcije, metoda ili sl. i da je pozove u svom kodu.

Kurs Web programiranje korisnicima omogućava da savladaju osnove Java script-a i njegove primene u web sajtovima.

Međutim, ako je potrebno samostalno kreirati pojedine funkcionalnosti, pisati kod za složenije potrebe, koristiti ga u sklopu većih projekata i sl. potrebno je dodatno usavršiti znanja Java script-a.

Ukoliko Vam je nepoznat objektni Java script, kreiranje objekata, termini poput: Data prototypes, Variable Scope, JS Scope, API, JSON, Closure ili Collections, to je znak da treba da usavršite svoje znanje u skladu sa naprednim konceptima u Java script-u.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Funkcije, nizovi, događaji
 • 100%
  Objektni JavaScript
 • 100%
  Scopes, Environments i Closures
 • 100%
  Rad sa podacima, kolekcije
 • 80%
  Forms API

Sadržaj kursa

 • Java script i njegove napredne primene
 • Sintaksa, iskazi, promenljive i operatori
 • Funkcije
 • Funkcije: definisanje i imenovanje
 • Nizovi
 • Napredni koncepti Java script-a
 • JS Scope
 • Temporary Scope
 • Događaji
 • Objektni Java script
 • Promenljive: Scopes, Environments i Closures
 • Java script Metodi
 • Objekti: definisanje, svojstva i metode
 • Objekti: prototypes
 • Funkcije kao objekti
 • Fleksibilni argumenti
 • Closures
 • Funkcije: Prototype
 • Validacija i regularni izrazi
 • Rad sa podacima
 • Kolekcije
 • Upravljanje izuzecima
 • Forms API

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Milena Vesić

Milena Vesić je diplomirala i specijalizirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.