Node.js i Angular

Napredno programiranje u savremenim tehnologijama Java script-a

nodejs angular

Java script je dobio potpuno novu dimenziju u primeni i mogućnostima kada je od klasičnog klijentskog skript jezika postao i serverski jezik. Jedna od vodećih primena Java script-a u ovom domenu je i Node.js koji je postao vrlo atraktivan i za kratko vreme postao skoro nezamenljiv za različite serverske primene.

Node.js je open-source platforma za razvoj raličitih tipova serverskih aplikacija. Posebno je značajan kod streaming-a, online chat-ova i interakcije korisnika, single-page aplikacija i sl. Kako su sve ovo vrlo atraktivi korisnički zahtevi, jasno je zašto je Node.js vrlo brzo postao veoma popularan.

Angular, kao i jQuery, AJAX... nije programski jezik već predstavlja jednu od najnovijih primena Java Script-a. Angular je Java Script framework i najčešće služi da proširuje HTML DOM sa dodatnim atributima i pravi responsive stranice za korisničke potrebe.

AngularJS je open-source, besplatan, i već ima veliki broj primena. Licenciran je pod Apache license i sada ga održava Google što pokazuje kvalitet i njegovu perspektivu.

Nakon kursa, korisnici će biti osposobljeni da kreiraju interaktivnu web aplikaciju primenom serverskog Java script-a pomoću Node.js kao i single-page aplikacije kreirane pomoću Angular-a. Dodatno, korisnici će razumeti princip rada serverskog jezika, komunikacije klijenta sa aplikacijom, generisanje zateha, razmene i rada sa podacima i njihovog dinamičkog prikaza.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Node.js
 • 100%
  Angular
 • 90%
  JavaScript

Sadržaj kursa

 • Mogućnosti Java script-a i njegove napredne primene
 • Serverski Java script
 • Namena i mogućnosti Node.js-a
 • Instalacija Node.js-a
 • Pokretanje prostog koda u Node.js-u
 • Node.js moduli
 • HTTP serveri i klijenti
 • Okruženja za web aplikacije
 • Kreiranje HTTP klijentskih zahteva
 • REST server
 • RESTfull moduli i radna okruženja
 • Rad sa podacima
 • Logovanje i autentifikacija
 • Dinamička interakcija između klijenta i servera sa Socket.IO
 • Razvoj i realizacija Node.js aplikacije
 • Testiranje aplikacije
 • Mogućnosti i namena Angular-a
 • Sličnosti i razlika različitih verzija Angular-a
 • Kontroleri, servisi i direktive
 • Struktira projekta i direktorijuma
 • Rad sa podacima
 • Komunikacija sa serverom - Rest API
 • Testiranje aplikacije u Angular-u

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je diplomirao i specijalizirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radio je u visokom obrazovanju i učestvovao u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web i desktop objektno orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.