Programiranje za Android

Kreiranje aplikacija za mobilne uređaje koji koriste Android

android

Android predstavlja jedan od najkorišćenijih operativnih sistema na mobilnim uređajima. Shodno tome, postoji velika potreba da se kreira veliki broj korisničkih aplikacija za te uređaje. Android ima svoje specifičnosti za kreiranje aplikacija, ali se to lako rešava primenom programskog jezika Java.

Kurs Programiranje za Android se realizuje kao nastavak kursa Java, pa se očekuje da korisnici ili imaju predznanja iz Jave-e ili prvo pohađaju kurs Java.

Cilj kursa je osposobljavanje kandidata da projektuje i implmentira aplikacije za Android mobilne uređaje koristeći Android SDK i Android Studio za razvoj i testiranje.

Očekuje se da nakon kursa kandidat bude obučen za pisanje aplikacija na jeziku Java koje su namenski rađene za mobilne uređaje koji koriste Android kao operativni sistem.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP
 • 100%
  Android platforma i Android SDK
 • 100%
  Niti, asinhroni poslovi i tajmeri
 • 90%
  Komunikacija sa REST i SOAP servisima
 • 80%
  Notifikacije i vidžeti

Sadržaj kursa

 • Istorijat razvoja operativnog sistema Android
 • Principi OOP: enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam
 • Android platforma i Android SDK
 • Specifičnosti razvoja mobilnih aplikacija
 • XML za dizajn korisničkog interfejsa
 • Aktivnosti, fragmenti, pogledi i namere
 • Komunikacija sa REST i SOAP Web servisima
 • Čuvanje podešavanja aplikacije
 • Perzistencija podataka i fajl sistem
 • Upotreba Google servisa - Google Maps
 • Niti, asinhroni poslovi i tajmeri
 • Servisi i komponenta Broadcast Receiver
 • Notifikacije
 • Interakcija sa drugim aplikacijama i komponenta Content Providers
 • Vidžeti
 • Upotreba senzora i dohvatanje lokacije
 • Grafika i multimedija
 • Povezivanje i Cloud
 • Stilovi i teme
 • Optimizacija za različite uređaje i platforme
 • Globalizacija
 • Primeri izrade programa za Android
 • Istorijat razvoja programskog jezika Java
 • Principi OOP: enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam
 • Programski jezik Java: Tipovi podataka, Operatori, Upravljačke naredbe, Klase i objekti
 • Programske niti
 • Generički tipovi
 • Kolekcije
 • Rad u mreži
 • Obrada događaja
 • Rad sa prozorima, grafičkim objektima i tekstom
 • AWT kontrolni objekti
 • Raspoređivači i meniji
 • Grafička biblioteka Swing
 • Konkurentno programiranje
 • Paket NIO, refleksija
 • RMI
 • Zrna Jave
 • Servleti
 • Primeri izrade Java programa

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Dj. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarska tehnika i informatika. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika.

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina.