facebook

Specijalizacija i kursevi za programere

PHP 5

Upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama za kreiranje dinamičkih web sajtova.

JAVA WEB

Profesionalni kurs za specijalizaciju kandidata koji žele da nauče ili usavrše svoje znanje u jeziku Java korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja.

Automatsko testiranje

Profesionalni sveobuhvatni kurs za automatsko pisanje testova i testiranje softvera primenom Selenium-a, uz osnove C#-a i Front-End-a.

React

Specijalistički kurs za web programiranje primenom najnovije Java script biblioteke React-a i rešavanje problema promene velike količine sadržaja u vremenu.

Objektno programiranje C#

C# je jedan od najpopularnijih programskih jezika za desktop aplikacije i servise. Ova specijalizacija je namenjena korisnicima koji žele da kreiraju realne troslojne aplikacije u C#! Naučite kreiranje savremenih serverskih aplikacija.

Programiranje za Android

Specijalistički kurs za osposobljavanje kandidata da projektuju i implementiraju aplikacije za Android mobilne uređaje koristeći Android SDK i Android Studio za razvoj i testiranje i aktivnu komunikaciju sa bazama podataka.

Angular

Specijalizacija za primenu aktuelnog JavaScript framework-a Angular. Programirajte profesionalne front-end delove sajtova primenom direktiva, kontrolera, servisa, modula i komponenata Angular-a. Naučite kako se vrši migracija iz prethodnih verzija koda.

Napredni Java Script

Specijalizacija u naprednim primenama JavaScript-a koje podrazumevaju rad sa objektnim JavaScript-om i praktične integracije Node.js, kao serverskog JavaScript-a i React-a kao najpopularnijeg JavaScript framework-a.

Specijalizacija i kursevi za programere

In-House Coaching

Uz pomoć našeg stručnog tima obezbedite usavršavanje vaših zaposlenih u novim tehnologijama, konsultujte se sa nama i rešavajte projektne probleme brže i efikasnije.

Prvi korak je na vama, pozovite nas.

In-House Coaching...

Testiranje IT veština

Ukoliko niste sigurni na kom ste nivou znanja po pitanju određenih programskih jezika Ili želite da znate da li posedujete odgovarajuće preduslove za dalje usavršavanje u novim tehnologijama, pozovite nas da vas testiraju IT stručnjaci i daju vam svoju procenu.

Testiranje za programere...

Zaposlenje

Promena radnog mesta za nekog je stres, a za nekoga je izazov. Ako ste željni novih projekata, rada u novim tehnologijama u opuštenom radnom okruženju pozovite nas, imamo ponudu za vas.
Kontakt:
olivera.bugarinovic@teletrader.com

Najnovije vesti i konkursi...

Partnerstvo

Učinimo globalizaciju pozitivnim pomakom u razvoju ljudskog društva i povežimo se. Partnerstvom sa nama dobićete prijatelja sa kojim možete da sarađujete po svim pitanjima vezanim za organizaciju stručne prakse, zaposlenja polaznika kurseva i in-house konsultacija.

Partneri IT specijalizacije