In-House Coaching

Šta je In-House Coaching?

In-House Coaching je model rada između predavača i kompanije koji ima za cilj da izvrši internu edukaciju zaposlenih, pomogne u selekciji i regrutaciji kadrova ili reši određeni problem koji kompanija ne može samostalno da reši ili nema odgovarajuće resurse za to.

Kome je namenjen?

In-House Coaching je namenjen IT kompanijama koje se susreću sa različitim poslovnim izazovima u kojima je ponekad potrebna pomoć kvalifikovanih stručnjaka van kompanije.

Koje aktivnosti se obavljaju kroz ovu uslugu?

Iz tog razloga želimo da našim kompanijama ponudimo In-House Coaching usluge sa sledećim benefitima:

  • Specijalizacija kadrova koji konkurišu za posao
    U poslednje vreme IT kompanije se sve češće susreću sa problemom pronalaženja kadrova koji će zadovoljiti sve uslove iz konkursa. IT coach je stručno lice kvalifikovano za edukaciju koje predlaže model dokvalifikacije kadrova koji nisu zadovoljili sve uslove Iz konkursa ali imaju potencijal da kvalitetnom i brzom specijalizacijom steknu potrebne veštine za rad na poziciji za koju su konkurisali. U saradnji sa kompanijom definišu se testovi za predselekciju kandidata i utvrđuje jasan program sepcijalizacije kandidata u skladu sa projektom ili timom u kome će raditi.
  • Interna specijalizacija u novim tehnologijama
    Nove tehnologoje zahtevaju kontinuirano usavršavanje zaposlenih kako bi odgovorili na zahteve korisnika njihovih usluga. In-House Coaching nudi specijalizaciju zaposlenih unutar kompanije prema potrebama i u skladu sa unapred definisanim programom kojim će se ciljano osposobljavati zaposleni u novima tehnologijama na projektima koje su od važnosti za kompaniju.
  • Rešavanje problema rada na projektnim zadacima
    In-House Coaching nudi savetodavnu/konsultantnsku uslugu u rešavanju problema nastalih tokom rada na određenim projektima.it coaching srbija