Administracija Linux servera

php proceduralni

Linux je trenutno najkorišćeniji operativni sistem koji se koristi za najširi spektar web servera i hostivanje web aplikacija.

Linux je obično distriburian u obliku linux distribucije, koja pored kernela uključuje i prateće programe. Poznate distribucije su Debian, Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Fedora, Arch.

Cilja kursa je osposobljavanje kandidata da uz pomoć komandne linije efikasno konfigurišu, održavaju i optimizuju performanse kompleksne multiserverske infrastrukture pod operativnim sistemom Linux. Poseban akcenat je na sticanju znanja iz oblasti administracije odrđenih servisa: WEB servisa, servisa elektronske pošte, administracije MySQL servera kao i ovladavanjem tehnologijama za virtuelizaciju.

Očekuje se da nakon kursa kandidat bude obučen da samostalno instalira, održava i optimizuje performanse servera i ostatka mreže u linux okruženju.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Upravljanje logovima
 • 100%
  Rad u mrežnom okruženju
 • 100%
  Linux firewall
 • 100%
  Konfiguracija i zaštita server-a
 • 100%
  Deljenje fajlova
 • 100%
  Tehnologije za virtuelizaciju
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Sistemski servisi
 • Zapisivanje logova - Syslog
 • Rad u mrežnom okruženju
 • Firewall - iptables
 • Administracija DHCP servera
 • Administracija DNS servera
 • Administracija Web servera
 • Administracija Mail servera
 • Administracija MySQL servera
 • Administracija NFS servera
 • Samba, FTP
 • Održavanje multiserverske infrastrukture
 • Tehnologije za virtuelizaciju (KVM, Xen)

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.

marko spasojevic

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je specijalizirao na Visokoj ICT školi i završio master na Fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu. Profesionalno se bavi objektnim i web programiranjem u softverskoj kompaniji Nul Tien koja mu omogućava stalni napredak i razvoj. Zbog svog iskustva i rada na inovativnim projektima polaznici kurseva mu se stalno vraćaju kako bi im inovirao znanje sa novim tehnologijama. Omiljen je predavač jer uči polaznike kroz diskusije preko kojih rešavaju softverske probleme. Takav način rada im širi vidike i oslobađa prostor za logička razmišljanja koja će im pomoći u bilo kom poslu.