Angular 12.0

Napredno programiranje u savremenim tehnologijama Angular 12.0

nodejs angular

JavaScript je dobio potpuno novu dimenziju u primeni i mogućnostima kada je od klasičnog klijentskog skript jezika postao i serverski jezik. Jedna od vodećih primena JavaScript-a u ovom, naprednom, domenu je upotreba Angular-a kao jednog od najpopularnijih derivata ovog jezika.

Angular, kao i jQuery, AJAX, React... nije programski jezik vec predstavlja jednu od najnovijih primena Java Script-a. Angular 12.0 je Java Script framework i najcešce služi da proširuje HTML DOM sa dodatnim atributima i pravi responsive stranice za korisničke potrebe.

Angular 12.0 je open-source, besplatan, i već ima veliki broj primena. Licenciran je pod Apache license i sada ga održava Google što pokazuje kvalitet i njegovu perspektivu.

AngularJS je prva verzija ovog framework-a. Nakon toga dolazi potreba za potpunom promenom koda i sintakse i tada se uvodi termin Angular 2.0, a dotadašnji AngularJS postaje Angular 1.0. Iako deluje da su ovo dve susedne verzije framework-a one nemaju dodirnih tačaka niti bilo šta zajedničko. AngularJS polako ločinje da se napušta, i koristi se samo Angular 2.0. Nakon verije 2.0 pojavljuju se i naredne unapređene, ali su sve one nastavak samo grane 2.0, ali ne i AngularJS. Na ovom kursu obrađuje se stabilna verzija Angular 12.0.

Cilj kursa je da se korisnici osposobe da kreiraju interaktivnu web aplikaciju kreirane primenom Angular-a 12.0 i naprednih tehnika JavaScript-a. Dodatno, korisnici ce razumeti princip rada serverskog jezika, komunikacije klijenta sa aplikacijom, generisanje zateha, razmene i rada sa podacima i njihovog dinamičkog prikaza.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Napredne upotrebe JavaScript-a
 • 100%
  Angular 12.0
 • 100%
  Programiranje interaktivnosti
 • 100%
  Objektni JavaScript
 • 90%
  JavaScript framework i biblioteke
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Uloga JavaScript-a i njegove karakteristike
 • Biblioteke JavaScript-a
 • Napredne funkcije JavaScript-a
 • Serverski JavaScript
 • Šta je Angular
 • Instalacija Angulara
 • Raspored i značaj fajlova i foldera u projektu
 • Webpack
 • Lifecycle metode
 • Redosled izvršavanja
 • Šta je TypeScript
 • Deklarisanje promenljivih
 • Tipovi podataka
 • Arrow funkcije
 • Interfejsi, klase, objekti
 • Konstruktori, modifikatori pristupa, svojstva
 • Komponente
 • Generisanje pomoću Angular CLI
 • Templates
 • Direktive
 • Servisi (HTTP zahtevi, API)
 • Dependency Injection
 • Animacije
 • Property binding
 • Attribute binding
 • Class binding
 • Dodavanje Bootstrapa u projekat
 • Style binding
 • Event binding
 • Template promenljive
 • Two-way binding
 • Pipes + Custom Pipes
 • Directives + Custom Directives
 • Input
 • Output
 • Subjects
 • Reactive forme
 • Router Outlet
 • Rutiranje sa parametrom
 • Children rutiranje
 • Zaštite ruta (Guards)
 • Observable
 • Najkorišćeniji operatori
 • Jasmine & Karma / Protractor

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

Milos Djacic

Miloš Đačić

Miloš Đačić je Full Stack Web Developer i stručnjak za Automatsko testiranje softvera. Konstantno radi na ličnom usavršavanju što rezultira radom na velikom broju projekata za domaće i strane kompanije. Njegovo iskustvo je dragoceno za sve naše polaznike jer ume da prenese aktuelna znanja koja su primenljiva u svetskoj praksi.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz Web dizajna, Web programiranja i drugih Web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem i radom na projektima za IT kompanije. Za njega polaznici kažu da sa njim brzo prođe čas. Na krativan način približava polaznicima nepoznate pojmove tako da ih sa lakoćom savldavaju što im omogućava da brže u bolje napreduju u radu.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.