Angular

Napredno programiranje u savremenim tehnologijama Java script-a

nodejs angular

JavaScript je dobio potpuno novu dimenziju u primeni i mogucnostima kada je od klasicnog klijentskog skript jezika postao i serverski jezik. Jedna od vodecih primena JavaScript-a u ovom, naprednom, domenu je upotreba Angular-a kao jednog od najpopularnijih derivata ovog jezika.

Angular, kao i jQuery, AJAX, React... nije programski jezik vec predstavlja jednu od najnovijih primena Java Script-a. Angular je Java Script framework i najcešce služi da proširuje HTML DOM sa dodatnim atributima i pravi responsive stranice za korisnicke potrebe.

AngularJS je open-source, besplatan, i vec ima veliki broj primena. Licenciran je pod Apache license i sada ga održava Google što pokazuje kvalitet i njegovu perspektivu.

Cilj kursa je da se korisnici osposobe da kreiraju interaktivnu web aplikaciju kreirane primenom Angular-a i naprednih tehnika JavaScript-a. Dodatno, korisnici ce razumeti princip rada serverskog jezika, komunikacije klijenta sa aplikacijom, generisanje zateha, razmene i rada sa podacima i njihovog dinamickog prikaza.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Napredne upotrebe JavaScript-a
 • 100%
  Angular
 • 100%
  Programiranje interaktivnosti
 • 100%
  JavaScript framework
 • 90%
  JavaScript biblioteke
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Uloga JavaScript-a i njegove karakteristike
 • Biblioteke JavaScript-a
 • Napredne funkcije JavaScript-a
 • Serverski JavaScript
 • Osnovni pojmovi i pregled strukture AngularJS framework
 • Instalacija: Nodejs, Grunt, Bbower
 • Podešavanje AngularJS razvojnog okruženja (AngularJS Library, Text Editor (Visual Studio), Browser, Web server)
 • Scaffolding
 • Instalacija AngularJS i drugih AngularJS biblioteka
 • AngularJS style guide (John Papa)
 • Organizacija koda
 • Rad sa razlicitim nacinima data binding-a u AngularJS templates (izmedu model-a i view-a)
 • HTML template sa specificnostima AngularJS elemenata i atributa
 • Pojama i namena kontrolera
 • Povezivanje kontrolera sa AngularJS scope object
 • Kada treba a kada ne upotrebljavati kontrolere
 • Pojam i namena servisa kao koncepta "separation of concern"
 • Built-in servisi
 • Custom servisi
 • Kreiranje , registracija i upotreba servisa
 • Dependencie
 • Razumevanje Scope-a
 • Upotreba Scope-a
 • Root scope
 • AngularJS scope elementi(ng-include, ng-switch, ng-repeat, ng-view, ng-controller, directives)
 • Razumevanje DI mehanizma
 • Komponente i rad sa komponentama koje se mogu koristiti za Injection
 • Rad sa AngularJS expression-ima
 • One-time binding (razlozi i prednosti upotrebe)
 • Razumevanje Interpolation i Data bindin-a
 • Dinamicke promene interpolated vrednosti
 • Integracija pojedinih interpolation unutar expression-a
 • Pojam i namena filtara
 • Upotreba filtera u view template-a
 • Upotreba filtera u JavaScript fajlovima(controllers, services, directives, components)
 • Built-in filters
 • Kreiranje custom filtera
 • Input kontrole
 • Form validation
 • Upotreba CSS klasa
 • Built-in validatori
 • Kreiranje custom validator-a
 • Pojam i namena directive-a
 • Built-in directives
 • Kreiranje custom directive-a
 • Tipovi directive-a
 • Directive scope
 • Kreiranje directive komima se manipuliše DOM-om
 • Pojam i namena component-i
 • Kreiranje i konfigurisanje component-i
 • Komunikacija izmedu component-i
 • Pojam i namena modulal
 • Upotreba i podešavanje modula u skladu sa primerima dobre prakse
 • Konguracije modula i njihovo pokretanje
 • Medusobna zavisnost i korelacija
 • Migracija APP-a u nove verzije
 • Ukazivanje i rad sa promenama u razlicitim verzijama.

Šta misle naši polaznici