Automatsko testiranje softvera

Kurs automatsko testiranje softvera

automatsko testiranje softvera

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa konceptom automatskog testiranja, pojmom TestCase, osnovama Front-End i bibliotekom Selenium, vodećom u ovoj vrsti testiranja. Selenium je najzastupljenije open-source rešenje automatskog testiranja, koje omogućava upravljanje web pretraživačem, kontrolisanje njegovog ponašanja i pomoću kojeg je moguće inicirati određene akcije nad web aplikacijom. Namenjen je pisanju TestCase, koji su jako bitni u Agilnoj metodologiji rada, na kojoj se baziraju vodeće kompanije. Na prvom delu kursa, polaznici će se upoznati sa Front-End jezicima, na kojima su bazirane sve web aplikacije: HTML, CSS i JavaScript. Ostatak kursa će biti posvećen osnovama objektno-objentisanog programskog jezika C#, njegovoj integraciji sa bibliotekom Selenium i razvojnom okruženju VisualStudio. U toku kursa, korisnici će kroz pisanje skripti razumeti razliku između manualnog(ručnog) i automatskog testiranja, kao i prednost korišćenja jezika C# u integraciji sa Selenium-om.

Nakon osnova jezika C# i biblioteke Selenium, obrađivaće se napredne primene kroz rad sa bazom podataka i testiranje API poziva.

Na ovaj način, polaznici se osposobljavaju za pisanje skripti automatskog testiranja za bilo koju web aplikaciju, kao i za rad nad bazom podataka, API pozivima, stiču logiku i koncept testiranja i pisanja TestCase-eva.

Nakon ovog dela, polaznici će proći kroz praktične primene, kreirajući skripte za testiranje popularnih web aplikacijama, kao što su Gmail, Google disk itd.

Objektni C# uz primenu Selenium biblioteke predstavlja osnovu za rad u svim kompanijama koje primenjuju automatsko testiranje.

Očekivani ishod je da kandidat može napisati automatizovanu skriptu za bilo koji zadatak koji je pred njim, napisanu tako da uz minimalne korekcije može opslužiti veliki broj zadataka slične problematike.

Posebna pažnja se posvećuje upotrebi razvojnog okruženja VisualStudio i svih njegovih prednosti u cilju sigurnije aplikacije i bržeg i profesionalnijeg načina rada, kao i pisanje generičkog koda.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Rad sa Front-End jezicima
 • 100%
  Rad sa Selenium-om u objektnom C#
 • 100%
  Pisanje TestCase
 • 90%
  Manipulacija DOM-om
 • 80%
  Rad sa bazom podataka
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde

Sadržaj kursa

 • Pojam i namena automatskog testiranje
 • Pregled najsavremenijih alata za automatsko testiranje
 • Upoznavanje sa tehnologijama, programskim jezicima i bazama podataka koje se testiraju
 • Pojam TestCase
 • Namena agilne metodologija rada (Agile)
 • Koncepti i načini kreiranja automatskih oblika testiranja
 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam tagova, atributa, struktura HTML koda, udnjezdavanje
 • Tagovi za tekst, sliku, linkovi, tabele, iframe-ovi, formulari
 • Struktura stranice CSS
 • Korišćenje alatke Inspect element
 • Rad sa JavaScript-om
 • Osnove JavaScript-a potrebne za automatsko testiranje
 • Selekcija HTML elemenata
 • Rad sa dogadjajima
 • Korišćenje alatke Console
 • Pojam i upotreba klase
 • Rad sa objekta
 • Rad sa metodama u C#
 • Rad sa alatkom NuGet
 • Rad sa bazom podataka
 • Pojam i namena Selenium biblioteke
 • Instalacija i pokretanje Selenium biblioteke
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za pokretanje browser-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za dohvatanje elemenata DOM-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za manpulaciju elemenata DOM-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za rad sa događajima
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za praćenje iterativnog postupka klijenta
 • Primena JavaScript-a u okviru Selenium projekta
 • Rad sa metodoma C#-a, u Selenijumu, za proveru konekcije sa bazom podataka
 • Rad sa metodoma C#-a, u Selenijumu, za proveru podataka iz baze podataka
 • Pisanje TestCase-ova
 • Testiranje Web aplikacija
 • Praktičan rad: pisanje TestCase-ova za testiranje Gmail-a
 • Testiranje API calls
 • Testiranje 3APP servisa

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.