Automatsko testiranje web aplikacija - Selenium

Kurs: Automatsko testiranje

automatsko testiranje softvera

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa konceptom automatskog testiranja web aplikacija, pojmom TestCase, osnovama Front-End i bibliotekom Selenium, vodećom u ovoj vrsti testiranja. Selenium je najzastupljenije open-source rešenje automatskog testiranja, koje omogućava upravljanje web pretraživačem, kontrolisanje njegovog ponašanja i pomoću kojeg je moguće inicirati određene akcije nad web aplikacijom. Namenjen je pisanju TestCase, koji su jako bitni u Agilnoj metodologiji rada, na kojoj se baziraju vodeće kompanije. Na prvom delu kursa, polaznici će se upoznati sa Front-End jezicima, na kojima su bazirane sve web aplikacije: HTML, CSS i JavaScript. Ostatak kursa će biti posvećen osnovama objektno-objentisanog programskog jezika C#, njegovoj integraciji sa bibliotekom Selenium i razvojnom okruženju VisualStudio. U toku kursa, korisnici će kroz pisanje skripti razumeti razliku između manualnog(ručnog) i automatskog testiranja, kao i prednost korišćenja jezika C# u integraciji sa Selenium-om.

Nakon osnova jezika C# i biblioteke Selenium, obrađivaće se napredne primene kroz rad sa bazom podataka.

Na ovaj način, polaznici se osposobljavaju za pisanje skripti automatskog testiranja za bilo koju web aplikaciju, kao i za rad nad bazom podataka, pojmom API poziva, stičući logiku i koncept testiranja i pisanja TestCase-eva.

Nakon ovog dela, polaznici će proći kroz praktične primene, kreirajući skripte za testiranje popularnih web aplikacijama, kao što su Gmail, Facebook, ...

Objektni C# uz primenu Selenium biblioteke predstavlja osnovu za rad u svim kompanijama koje primenjuju automatsko testiranje i koriste .NET framework.

Očekivani ishod je da kandidat može napisati automatizovanu skriptu za bilo koju zadatu web aplikaciju.

Posebna pažnja se posvećuje upotrebi razvojnog okruženja VisualStudio i svih njegovih prednosti u cilju bržeg i profesionalnijeg načina rada, kao i pisanje generičkog koda.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Rad sa Front-End jezicima
 • 90%
  Manipulacija DOM-om
 • 80%
  Rad sa bazom podataka
 • 100%
  Rad sa Selenium-om u objektnom C#
 • 100%
  Pisanje TestCase
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na Internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam tagova, atributa, struktura HTML koda, udnježdavanje
 • Tagovi za tekst, sliku, linkovi, liste, tabele, iframe-ovi, formulari
 • Struktura stranice pomoću CSS
 • Korišćenje alatke Inspect element
 • Rad sa JavaScript-om
 • Osnove JavaScript-a potrebne za automatsko testiranje
 • Selekcija HTML elemenata
 • Rad sa događajima
 • Manipulacija DOM-om
 • Rad sa nizovima
 • Rad sa funkcijama
 • Korišćenje alatke Console
 • Pojam i namena baze podataka
 • Kreiranje baze podataka
 • Dohvatanje podataka
 • Upis podataka
 • Pojam i namena automatskog testiranje
 • Pregled najsavremenijih alata za automatsko testiranje
 • Upoznavanje sa tehnologijama, programskim jezicima i bazama podataka koje se testiraju
 • Pojam TestCase
 • Namena agilne metodologija rada (Agile)
 • Koncepti i načini kreiranja automatskih oblika testiranja
 • Pojam i upotreba klase
 • Rad sa objektima
 • Rad sa metodama u C#
 • Rad sa alatkom NuGet
 • Rad sa bazom podataka
 • Pojam i namena Selenium biblioteke
 • Instalacija i pokretanje Selenium biblioteke
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za pokretanje browser-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za dohvatanje elemenata DOM-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za manpulaciju elemenata DOM-a
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za rad sa događajima
 • Rad sa metodoma C#-a, u Seleniumu, za praćenje iterativnog postupka klijenta
 • Primena JavaScript-a u okviru Selenium projekta
 • Rad sa metodoma C#-a, u Selenijumu, za proveru konekcije sa bazom podataka
 • Rad sa metodoma C#-a, u Selenijumu, za proveru podataka iz baze podataka
 • Pisanje TestCase-ova
 • Testiranje Web aplikacija
 • Praktičan rad: pisanje TestCase-ova za testiranje Gmail-a

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Njene veštine su usmerene ka sledećim programskim jezicima: HTML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP, Javu, C#, ASP.NET i Node.js. Za nju polaznici kažu da je sjajan spoj mladosti, lepote i znanja. Energija koju donosi na času je preko potrebna upravo onima koji žele da se prekvalifikuju u Web dizajnera ili Web programera.

Milos Djacic

Miloš Đačić

Miloš Đačić je Full Stack Web Developer i stručnjak za Automatsko testiranje softvera. Konstantno radi na ličnom usavršavanju što rezultira radom na velikom broju projekata za domaće i strane kompanije. Njegovo iskustvo je dragoceno za sve naše polaznike jer ume da prenese aktuelna znanja koja su primenljiva u svetskoj praksi.