Baze podataka

Osnove SQL-a

Baze podataka

Cilj kursa je upoznavanje korisnika sa pojmom baze podataka, vrstama baza podataka, potrebama za njihovu upotrebu i njhovu primenu.

Osnovni cilj je upoznavanje relacionog modela podataka i standardnog jezika SQL.

Dodatno, korisnici se upoznaju sa principima i tehnikama projektovanje baze podataka, njenog kreiranja i implementacije.

Veštine koje ćete savladati

 • 100%
  SELECT i FROM upitni blok
 • 100%
  Operatori i funkcije
 • 100%
  Sažimanje i grupisanje podataka
 • 100%
  Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • 100%
  Zavisnosti i normalne forme
 • 80%
  ER model
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Sličnosti i razlike raličitih baza podataka
 • Sistem za upravljanje bazom podataka
 • Osnovni pojmovi iz strukture i modela podataka
 • Opšta sintaksna pravila
 • Formiranje upitnog bloka SELECT i FROM
 • Operatori i Funkcije
 • Sažimanje i grupisanje podataka
 • Spajanje
 • Podupiti
 • Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • Kreiranje i menjanje baze podataka

Šta misle naši polaznici