Baze podataka

Osnove SQL-a

Baze podataka

Cilj kursa je upoznavanje korisnika sa pojmom baze podataka, vrstama baza podataka, potrebama za njihovu upotrebu i njhovu primenu.

Osnovni cilj je upoznavanje relacionog modela podataka i standardnog jezika SQL.

Dodatno, korisnici se upoznaju sa principima i tehnikama projektovanje baze podataka, njenog kreiranja i implementacije.

Veštine koje ćete savladati

 • 100%
  SELECT i FROM upitni blok
 • 100%
  Operatori i funkcije
 • 100%
  Sažimanje i grupisanje podataka
 • 100%
  Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • 100%
  Zavisnosti i normalne forme
 • 80%
  ER model

Sadržaj kursa

 • Sličnosti i razlike raličitih baza podataka
 • Sistem za upravljanje bazom podataka
 • Osnovni pojmovi iz strukture i modela podataka
 • Opšta sintaksna pravila
 • Formiranje upitnog bloka SELECT i FROM
 • Operatori i Funkcije
 • Sažimanje i grupisanje podataka
 • Spajanje
 • Podupiti
 • Umetanje, ažuriranje i brisanje podataka
 • Kreiranje i menjanje baze podataka

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi programiranjem više od 15 godina. Polje njegove ekspertize su programski jezici Java, C#,C++,C# napredni i ASP net. Za njega polaznici kažu da je autioritet i da ne dozvoljava kompromise na uštrb znanja što ga čini velikim profesionalcem u poslu. Ima jako mnogo stečenog i korisnog znanja koje ne voli da rasipa već da podeli sa polaznicima koji se opredele za kurs kod njega.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Đ. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Angažovan je u oblastima objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju IT zanimanja među kojima su: Java Web Developer, C# Developer, C++ Developer, Android Developer i .NET Developer. Za njega polaznici kažu da je veoma smiren i strpljiv. Sva njegova predavanja su interaktivna, puna primera, ali i vežbi za rad od kuće. Marko je umetnik u prepoznavanju bagova i otklanjanju istih, što je velika prednost za polaznika koji kod njega pohađa kurs jer će naučiti da razmišljaju algoritamski.

miroslava

Miroslava Ignjatović

Miroslava Ignjatović je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u visokom obrazovanju na predmetima iz oblasti baza podataka i objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi projektovanjem, održavanjem i administriranjem baza podaka i programiranjem.