Programiranje objektno orijentisanih aplikacija visokih performansi

c++

C++ je ISO standardizovani programski jezik opšte namene, sa karakteristikama imperativnog, strukturiranog, proceduralnog, objektno orijentisanog i generičkog programiranja. Programi napisani na ovom jeziku se prevode u mašinski kod, pa ih odlikuju visoke performanse.

Kandidat će razumeti osnovne principe objektno orijentisanog i generičkog programiranja.

Kandidat će biti osposobljen da projektuje i implementira objektno orijentisane programe visokih performansi pomoću jezika C++ i njegove standardne biblioteke.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Konstruktori i desktruktori
 • 90%
  Niti, kolekcije, algoritmi
 • 80%
  Tokovi, ulaz/izlaz, fajlovi

Sadržaj kursa

 • Osnovne karakteristike i istorijat jezika C++
 • Elementi jezika C++ nasleđeni od jezika C i proširenja uvedena u jeziku C++
 • Reference, pokazivači i pokazivačka aritmetika
 • Alokacije memorije
 • Klase i objekti
 • Konstruktori i destruktori
 • Preklapanje operatora i konverzija
 • Nasleđivanje
 • Polimorfizam
 • Izuzeci i sistemske greške
 • Generičke funkcije i klase
 • Niti
 • Kolekcije
 • Algoritmi
 • Funkcijiski objekti i lambda izrazi
 • Regularni izrazi
 • Generatori slučajnih brojeva
 • Pametni pokazivači
 • RTTI informacije o tipovima
 • Tokovi, standarni ulaz/izlaz, fajlovi

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi različitim tipovima projekata u oblasti programiranja.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Dj. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Računarska tehnika i informatika. Zaposlen je u visokom obrazovanju i angažovan na predmetima iz oblasti objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika.