Programiranje u jednom od najsavremenijih programskih jezika

c#

Programski jezik C#, .NET Framework i Visual Studio predstavljaj uglavnu platformu kompanije Microsoft za razvoj softvera. Ovaj programski jezik je nasledio sve dobre karakteristike iz porodice jezika C, ali je dodatno poboljšan i unapređen. Klase.NET Framework-a omogućavaju razvoj raznih vrsta aplikacija i servisa.

Kurs C# je baziran kao nastavak usavršavanja u domenu primene objektnog dizajna, pa se očekuje da polaznik poznaje osnovne principe objektno-orijentisanog programiranja, i osnovnih elemenata programskoj jezka C# i .NET Framework-a.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da primenjuju principe objektno orijentisanog programiranja i koriste programski jezik C# i okruženje Visual Studio za kreiranje Windows desktop aplikacija i Web servisa.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Operatori i izrazi
 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Svojstva, indekseri, strukture
 • 90%
  Nabrajanja, konverzija, izuzeci
 • 90%
  Interfejsi i kolekcije
 • 80%
  Delegati i događaji

Sadržaj kursa

 • Uvod u.NET platformu i jezik C#
 • Osnovni elementi jezika C#
 • Principi objektno orijentisanog programiranja
 • Projektni uzorci (Designpatterns)
 • Visual Studio: pisanje koda i debagovanje
 • Klasne biblioteke
 • XAML
 • WPF desktop aplikacije
 • Model View ViewModel arhitektura
 • Refleksija
 • Niti, tajmeri, asinhrono programiranje
 • Rad sa fajlovima i fajl sistemom
 • WCF servisi
 • ASP.NET Web API
 • ADO.NET za pristup bazama podataka
 • EntityFramework (ORM) za pristup bazama podataka
 • LINQ i LINQ to SQL

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi programiranjem više od 15 godina. Polje njegove ekspertize su programski jezici Java, C#,C++,C# napredni i ASP net. Za njega polaznici kažu da je autioritet i da ne dozvoljava kompromise na uštrb znanja što ga čini velikim profesionalcem u poslu. Ima jako mnogo stečenog i korisnog znanja koje ne voli da rasipa već da podeli sa polaznicima koji se opredele za kurs kod njega.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Đ. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Angažovan je u oblastima objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju IT zanimanja među kojima su: Java Web Developer, C# Developer, C++ Developer, Android Developer i .NET Developer. Za njega polaznici kažu da je veoma smiren i strpljiv. Sva njegova predavanja su interaktivna, puna primera, ali i vežbi za rad od kuće. Marko je umetnik u prepoznavanju bagova i otklanjanju istih, što je velika prednost za polaznika koji kod njega pohađa kurs jer će naučiti da razmišljaju algoritamski.