Front-end developer

Opis poslova za front-end web developera

front end developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove front-end developer-a tj. programera delova sajta koji su namenjeni za prikaz korisniku u smislu dizajna, interaktivnosti, animacije, efekata, tranzicija, galerija, menija i sl.

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju web dizajna, web programiranja i SEO-a.

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za front-end i back-end developer-e tj. programere, što znači da li se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike ili na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Front-end programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta, i kreira sajt koji ostavlja potpun efekat kod krajnjeg korisnika.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: HTML, CSS, XML, JSON, Java script, AJAX i jQuery.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane web pretraživača, i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 90 sati i predstavlja praktičnu primenu i integraciju tri kursa na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  HTML
 • 100%
  CSS
 • 100%
  JavaScript
 • 100%
  SEO

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam, namena, verzije, sličnosti i razlike sa sličnim jezicima
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • HTML5: Novi tagovi i atributi
 • HTML5: Organizacija stranice
 • HTML5: Vizuelni efekti
 • HTML5: Rad sa canvas-om
 • HTML5: Rad sa geolokacijom
 • HTML5: Web storage API
 • Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • Svojstva za pozadinu
 • Svojstva za tekst
 • Svojstva za fontove
 • Svojstva za linije
 • Svojstva za liste
 • Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • Kombinatori
 • Pseudo klase i filteri
 • Organizacija sajta primenom CSS-a
 • CSS3: Nova svojstva za background i tekst
 • CSS3: Rad sa transformacijama
 • CSS3: Rad sa tranzicijama
 • CSS3: Rad sa animacijama
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Rad sa datumom i vremenom
 • Rad sa prozorima
 • Pristup i obrada sadržaja web strane
 • Regularni izrazi
 • Pristup i obrada sadržaja web formi
 • Događaji
 • Programiranje tastera
 • Rad sa slikom
 • Tajmeri
 • Redirekcije i refresh-ovanje
 • Prikaz i štampanje
 • Primene u realnim sajtovima
 • Pojam, namena i upotreba XML-a
 • XML: RSS
 • XML: site map
 • Pojam, namena i upotreba JSON-a
 • JSON: sintaksa i struktura
 • Sličnosti i razlike XML-a i JSON-a
 • AJAX: pojam i namena
 • AJAX: primene u realnim sajtovima
 • AJAX: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: pojam,namena i integracija
 • jQuery: selektori i povezivanje sa HTML-om
 • jQuery: metodi
 • jQuery: integracija sa XML-om i JSON-om
 • jQuery: Izrada slider-a
 • jQuery: Izrada menija
 • jQuery: Izrada galerija
 • jQuery: Efekti, tranzicije i animacije
 • Način rada web pretraživača
 • SEO optimizacija
 • Osnovna SEO pravila
 • Pravila SEO-a za pisanje u kodu
 • Pravila SEO-a za servere
 • Pravila SEO-a za sigurnost
 • Pravila SEO-a za prikaz na mobilnim uređajima
 • Pravila SEO-a van koda
 • Napredne SEO tehnike
 • Alati i aplikacije za proveru i analizu kvaliteta SEO optimizacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Milena Vesić

Milena Vesić je diplomirala i specijalizirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.