Java Web

Programiranje u jednom od najtraženijih programskih jezika

java

Java platforma i Java programski jezik su dizajnirani po principu „right once, run everywhere”, a to znači da je se aplikacije i servisi napisani u jeziku Java mogu izvršavati na velikom broju različitih uređaja i operativnih sistema.

Java EnterpriseEdition (JavaEE) omogućava razvoj onog dela Web aplikacije koji se izvršava na serveru (Back-End).

Serverski deo Web aplikacije obrađuje zahtev Web klijenta koji stiže iz Web browser-a korisnika preko Interneta, pristupa podacima u bazi podataka, procesira ih i vraća klijentima kao rezultat opsluživanja zahteva. Java platforma je vlasništvo kompanije Oracle.

Očekuje se da polaznici kursa poznaju principe objetno-orijentisanog programiranja i jezik Javu.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da primenjuju principe objektno orijentisanog programiranja i koriste programski jezik Javu, Java EnterpriseEdition i okruženje NetBeans za razvoj serverskog dela Web aplikacija.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Niti i kolekcije
 • 100%
  Generički tipovi
 • 100%
  Obrada događaja
 • 90%
  Rad u mreži
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Uvod u Java EE
 • Osnovni elementi jezika Java
 • Prinicipi objektno-orijentisanog programiranja
 • Projetni uzroci (Design patterns)
 • Konkurentno programiranje i niti
 • Rad sa kolekcijama
 • Servleti
 • Kolačići i sesije
 • Java ServerPages (JSP)
 • Expression Language (EL)
 • JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Enterprise JavaBeans
 • Spring Framework
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Java Persistance API (JPA)
 • Hibernate
 • Web servisi

Šta misle naši polaznici