Java Web

Programiranje u jednom od najtraženijih programskih jezika

java

Java platforma i Java programski jezik su dizajnirani po principu „right once, run everywhere”, a to znači da je se aplikacije i servisi napisani u jeziku Java mogu izvršavati na velikom broju različitih uređaja i operativnih sistema.

Java EnterpriseEdition (JavaEE) omogućava razvoj onog dela Web aplikacije koji se izvršava na serveru (Back-End).

Serverski deo Web aplikacije obrađuje zahtev Web klijenta koji stiže iz Web browser-a korisnika preko Interneta, pristupa podacima u bazi podataka, procesira ih i vraća klijentima kao rezultat opsluživanja zahteva. Java platforma je vlasništvo kompanije Oracle.

Očekuje se da polaznici kursa poznaju principe objetno-orijentisanog programiranja i jezik Javu.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da primenjuju principe objektno orijentisanog programiranja i koriste programski jezik Javu, Java EnterpriseEdition i okruženje NetBeans za razvoj serverskog dela Web aplikacija.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP, klase i objekti
 • 100%
  Niti i kolekcije
 • 100%
  Generički tipovi
 • 100%
  Obrada događaja
 • 90%
  Rad u mreži

Sadržaj kursa

 • Uvod u Java EE
 • Osnovni elementi jezika Java
 • Prinicipi objektno-orijentisanog programiranja
 • Projetni uzroci (Design patterns)
 • Konkurentno programiranje i niti
 • Rad sa kolekcijama
 • Servleti
 • Kolačići i sesije
 • Java ServerPages (JSP)
 • Expression Language (EL)
 • JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Enterprise JavaBeans
 • Spring Framework
 • JavaServer Faces (JSF)
 • Java Persistance API (JPA)
 • Hibernate
 • Web servisi

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

milanko

Mr Milanko Kragović

Mr Milanko Kragović diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesionalno se bavi programiranjem više od 15 godina. Polje njegove ekspertize su programski jezici Java, C#,C++,C# napredni i ASP net. Za njega polaznici kažu da je autioritet i da ne dozvoljava kompromise na uštrb znanja što ga čini velikim profesionalcem u poslu. Ima jako mnogo stečenog i korisnog znanja koje ne voli da rasipa već da podeli sa polaznicima koji se opredele za kurs kod njega.

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Đ. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Angažovan je u oblastima objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju IT zanimanja među kojima su: Java Web Developer, C# Developer, C++ Developer, Android Developer i .NET Developer. Za njega polaznici kažu da je veoma smiren i strpljiv. Sva njegova predavanja su interaktivna, puna primera, ali i vežbi za rad od kuće. Marko je umetnik u prepoznavanju bagova i otklanjanju istih, što je velika prednost za polaznika koji kod njega pohađa kurs jer će naučiti da razmišljaju algoritamski.

miroslava

Miroslava Ignjatović

Miroslava Ignjatović je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u visokom obrazovanju na predmetima iz oblasti baza podataka i objektno orijentisanog programiranja. Profesionalno se bavi projektovanjem, održavanjem i administriranjem baza podaka i programiranjem.

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.