Napredni JavaScript

Napredne tehnike JavaScript-a

napredni javascript

Javascript je vrlo moćan programski jezik koji se danas koristi kako za front-end, tako i za backend.
Danas gotovo da nema aplikacije koja ne koristi javacript u nekom obliku.
Prema različitim istraživanjima sprovedenim na web-u, javascript je definitivno jezik budućnosti.

NodeJs je open-source platforma zasnovana na Google-vom V8 enginu, koja se koristi za pravljenje brzih, skalabilnih aplikacija.
NodeJs koristi event-driven ne blokirajući I/O model, čineći ga efeikasnim i pogodnim za pravljenje aplikacija u realnom vremenu, streaming, online klađenje, itd.

React je open-source view biblioteka, napravljena od strane facebook-a, koja se uglavnom koristi za izradu single page application i u pravljenju mobilnih aplikacija.

Cilj ovog kursa je savladavanje naprednih tehnika javascipta kako na front-endu, tako i na back-endu, kroz praktičan primer pravljenja "real single-page" aplikacije u React-u.
Dodatno korisnici će razmeti princip rada serverskog jezika, kao i komunikacije klijenta sa serverom,generisanje zahteva, razmene i rada sa podacima i njihovog dinamičkog prikaza.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Funkcije, nizovi, događaji
 • 100%
  Objektni JavaScript
 • 100%
  Scopes, Environments i Closures
 • 100%
  Rad sa podacima, kolekcije
 • 80%
  Forms API
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Napredni koncepti JavaScript-a
 • Objekti: definisanje, svojstva i metodi.
 • Objekti: ProtoTypes
 • Clousers
 • Promise
 • Literal pattern
 • Revealing pattern
 • PubSub pattern - pojam i namena
 • PubSub pattern - implementacija
 • Nasledjivanje
 • Namena i mogućnosti NodejS
 • Instalacija NodeJs-a
 • NodeJs moduli
 • HTTP serveri i klijenti
 • Exports i require
 • Events i Events Emiitter - pojam i implementacija
 • Asynchronous Code, Streams, Files - pojam i implementacija
 • Rest Api i rad sa podacima.
 • Mogućnosti i namena React-a
 • Uvod u webpack.
 • Setup projekta.
 • JSX sintaksa
 • Import i Export - pojam i upotreba
 • Struktura komponenti
 • Rad sa događajima
 • Prenos podataka- rad sa state i props.
 • Renderovanje komponente dinamički.
 • Životni ciklus komponente.
 • Šta je Redux i čemu služi
 • Razlika između state i stateless komponenti.
 • Akcije - pojam i implementacija
 • Reducers - pojam i implementacija
 • Primer dohvatanja i prikazivanja podataka sa Api-ja

Šta misle naši polaznici