PHP objektni

Programiranje serverskih jezika - objektni PHP

php objektni

Upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama.

Kao nastavak prvog kursa PHP-a, ovaj kurs donosi napredne primene PHP-a u smislu primene objektnog dizajna i rada u framework-u.

Objektni PHP uz primenu MVC arhitekture predstavlja osnovu za rad u skoro svim savremenim radnim okruženjima koja rade sa PHP-om.

Cilj kursa je integracija klijetskih jezika u objektni PHP kod u cilju kreiranja interaktivne komercijalne web aplikacije.

Očekivani ishod je da kandidat može da kreira web sajt u nekom od razvojnih okruženja uz znanje za implementaciju postojećih klasa i biblioteka, modifikaciju i samostalno kreiranje istih.

Posebna pažnja se posvećuje upotrebi razvojnog okruženja i svih njegovih prednosti u cilju sigurnije aplikacije i bržeg i profesionalnijeg načina rada.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Rad sa klasama i objektima
 • 100%
  Kontroleri, modeli, views, helperi
 • 100%
  Integracija JavaScript-a
 • 100%
  Osnove MVC arhitekture
 • 90%
  Sigurnost aplikacija

Sadržaj kursa

 • Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 5+
 • Objektni PHP: Razlozi za objektni PHP
 • PHP5: sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Rad sa klasama i objekatima
 • Automatsko učitavanje klasa
 • Upotreba magic metoda
 • Dizajn klasa
 • Kreiranje klasa
 • Kontrola pristupa svojstvima i metodama
 • Upotreba PHP filtera za validaciju podataka
 • Izrada i koriščenje klasa za validaciju
 • Klase za rad sa bazom podataka
 • Klase za navigaciju
 • Klase za rad sa slikama
 • Obrada grešaka i izuzetaka
 • Razvojno okruženje
 • Osnove MVC arhitekture
 • Način pristupa realizaciji koda
 • Rad sa razvojnim okruženjem
 • Kontroleri
 • Modeli
 • Views
 • Helper-i
 • Bezbednost i performase
 • Lokalizacija
 • Validacija i obrada podataka
 • Rad sa bazama podataka
 • Upravljanje podacima
 • Integracija JavaScript-a
 • jQuery-ja i AJAX-a
 • Sigurnost aplikacija
 • Primer aplikacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je diplomirao i specijalizirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radio je u visokom obrazovanju i učestvovao u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web i desktop objektno orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.