PHP proceduralni

Programiranje serverskih jezika - proceduralni PHP

php proceduralni

Upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama. PHP je open-source rešenje koje predstavlja vrlo moćan alat za programiranje serverskih aktivnosti web sajta i komunikaciju sa bazama podataka.

Razumevanje sličnosti, razlika i potreba za klijentskim i serverskim jezicima.

Instalacija, pokretanje i upotreba web servera.

Instalacija, pokretanje i upotreba servera baze podataka.

Upoznavanje sa sintaksom PHP 4 programskog jezika

Integracija HTML-a, Java script-a, PHP-a i baze podataka

Unapređenje statičih sajtova, izrade template-a i kreiranje dinamičkih sajtova

Svi kompanijski sajtovi ili sajtovi koji su namenjeni većem broju korisnika su dinamički sajtovi i najčešće su pisani primenom PHP-a. Na ovaj način korisnicima je omogućena kominikacija sa bazom podataka iz koje proizilazi relaizacija registracije, logovanja, pretrage sadržaja sajta, anketa, newsletter-a, dinamičkih sadržaja stranica, dinamičkih menija, foruma, socijalnih aktivnosti korisnika, integracije sa socijalnim mrežama,...

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Rad da promenljivima, petljama i kontrolama toka
 • 100%
  Rad sa regularnim izrazima
 • 100%
  Kreiranje dinamičkih interaktivnih sajtova
 • 90%
  Zaštitu podataka i stranica
 • 80%
  Rad sa bazama podataka

Sadržaj kursa

 • Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP 4
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Integracija sa HTML-om
 • Rad sa nizovima
 • Vrste promenljivih i funkcije
 • Rad sa HTML formama
 • Rad sa regularnim izrazima
 • Kontrola i upravljenje podacima
 • Rad sa nizovima
 • Pntegracija sa Java script-om
 • Ppovezivanje sa serverom baze podataka
 • Povezivanje sa bazom podataka
 • Kreiranje upita
 • Realizacija upita
 • Obrada i prikaz podataka
 • Realizacija registracije i logovanja
 • Realizacija dinamičkog template-a
 • Realizacija dinamičkog menija
 • Realizacija dinamičke drop down lista i tabele
 • Realizacija pretrage
 • Realizacija ankete
 • Rad sa mailom
 • Realizacija newsletter-a
 • Realizacija registracije i logovanja
 • Zaštita podataka
 • Rad sa serverskim kolačićima
 • Rad sa sesijama
 • Integracija sa AJAX-om
 • Primena AJAX-a
 • Rad sa tekstulanim sajtovima
 • Kreiranje, upis i čitanje tekstualnog fajla
 • Realizacija dinamičkog sajta
 • Kreiranje single-page aplikacije
 • Primene PHP-a u realnim sajtovima

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je diplomirao i specijalizirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radio je u visokom obrazovanju i učestvovao u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web i desktop objektno orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.