Programiranje serverskih jezika - PHP 5

php proceduralni

Cilja ovog kursa je upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama. PHP je open-source rešenje koje predstavlja vrlo moćan alat za programiranje serverskih aktivnosti web sajta i komunikaciju sa bazama podataka. U toku kursa korisnici će razumeti sličnosti, razlike i potrebu za klijentskim i serverskim jezicima. Postepeno će proći kroz proces instalacija, pokretanja i upotrebe web servera i servera baze podataka.

Nakon osova jezika PHP, detaljno će se obraditi integracija HTML-a, Java script-a, PHP-a i baze podataka.

Na ovaj način korisnicima je omogućena realizacija dinamičkih sajtova, sa bazom podataka, iz koje proizilazi mogućnost realizacije registracije, logovanja, pretrage sadržaja sajta, anketa, newsletter-a, dinamičkih sadržaja stranica, dinamičkih menija, foruma, socijalnih aktivnosti korisnika, integracije sa socijalnim mrežama,...

Nakon ovog dela, korisnici se upoznaju sa objektnim PHP-om kao napredne primene PHP-a u smislu primene objektnog dizajna i rada u framework-u.

Objektni PHP uz primenu MVC arhitekture predstavlja osnovu za rad u skoro svim savremenim radnim okruženjima koja rade sa PHP-om.

Očekivani ishod je da kandidat može da kreira web sajt u nekom od razvojnih okruženja uz znanje za implementaciju postojećih klasa i biblioteka, modifikaciju i samostalno kreiranje istih.

Posebna pažnja se posvećuje upotrebi razvojnog okruženja i svih njegovih prednosti u cilju sigurnije aplikacije i bržeg i profesionalnijeg načina rada.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  RAD SA REGULARNIM IZRAZIMA
 • 100%
  INTEGRACIJA SA JAVASCRIPT-OM
 • 100%
  KREIRANJE DINAMIČKIH INTERAKTIVNIH SAJTOVA
 • 90%
  OSNOVE MVC ARHITEKTURE
 • 80%
  RAD SA BAZAMA PODATAKA
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP-a
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Integracija sa HTML-om
 • Vrste promenljivih i funkcije
 • Rad sa HTML formama
 • Rad sa regularnim izrazima
 • Kontrola i upravljenje podacima
 • Rad sa nizovima
 • Integracija sa Java script-om
 • Povezivanje sa serverom baze podataka
 • Povezivanje sa bazom podataka
 • Kreiranje upita
 • Realizacija upita
 • Obrada i prikaz podataka
 • Realizacija registracije i logovanja
 • Realizacija dinamičkog template-a
 • Realizacija dinamičkog menija
 • Realizacija dinamičke drop down lista i tabele
 • Rad sa sesijama
 • Integracija sa AJAX-om
 • Primena AJAX-a
 • Rad sa mailom
 • Zaštita podataka
 • Rad sa serverskim kolačićima
 • Okruženje i primena PHP 5+
 • Razlozi za objektni PHP
 • Rad sa klasama i objekatima
 • Automatsko učitavanje klasa
 • Kreiranje klasa
 • Kontrola pristupa svojstvima i metodama
 • Upotreba PHP filtera za validaciju podataka
 • Klase za rad sa bazom podataka
 • Klase za navigaciju
 • Klase za rad sa slikama
 • Obrada grešaka i izuzetaka
 • Razvojno okruženje
 • Osnove MVC arhitekture
 • Način pristupa realizaciji koda
 • Rad sa razvojnim okruženjem
 • Kontroleri
 • Modeli
 • Views
 • Helper-i
 • Bezbednost i performase
 • Validacija i obrada podataka
 • Rad sa bazama podataka
 • Upravljanje podacima
 • Integracija JavaScript-a
 • Primer aplikacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu. Član je domaćih društava „Etran“ i „Telekomunikacije“, kao i grupe za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Već 10 godina unazad je recezent radova domaće konferencije „TELFOR“. Podjednako je angažovan u formalnom obrazovanju kao i na realnim projektima IT kompanija. Stručnjak je za prekvalifikaciju u zanimanja: Grafički Web dizajner, Front-End Developer i Back-End Developer. Za njega polaznici kažu da je čovek koji neguje pozitivan stav, ume da prenese znanje na jednostavan način, detaljan je u radu, prati sposobnosti svakog polaznika i izvlači najbolje potencijale iz njih.

milena

Marko M. Spasojević

Marko M. Spasojević je specijalizirao na Visokoj ICT školi i završio master na Fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu. Profesionalno se bavi objektnim i web programiranjem u softverskoj kompaniji Nul Tien koja mu omogućava stalni napredak i razvoj. Zbog svog iskustva i rada na inovativnim projektima polaznici kurseva mu se stalno vraćaju kako bi im inovirao znanje sa novim tehnologijama. Omiljen je predavač jer uči polaznike kroz diskusije preko kojih rešavaju softverske probleme. Takav način rada im širi vidike i oslobađa prostor za logička razmišljanja koja će im pomoći u bilo kom poslu.

Luka Lukic

Luka Lukić

Luka Lukić je diplomirao na Visokoj ICT školi u Beogradu. Može se reći da je njegova specijalnost razvoj Web aplikacija, a uža specijalnost rad u Back-End-u. Rad na raznim projektima donelo mu je iskustvo i u Front-End-u, a od programskih jezika najviše koristi PHP, JavaScript, Java, c#, MySql i SqlServer. Za njega polaznici kažu da je veoma temeljan, stpljiv i zainteresovan da prenese znanje na jednostavan i razumljiv način. Nijedan čas nije bez primera i radnih vežbi kao i domaćih zadataka koje obavezno pregleda i komentariše.

mladen

Mladen Petrović

Mladen Petrović je diplomirao na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu. Danas radi kao ICT Application Developer razvijajući moderne projekte za veliku američku korporaciju. Njegove veštine koje kontinuirano usavršava u skladu sa savremenim trendovima su: C#, PHP, SQL, Java Script, Angular. Polaznici za njega kažu da je orijentisan na detalje, sveobuhvatan i da uspeva najkomplikovanije zadatke da objasni na jednostavan način.