Programiranje serverskih jezika - PHP 5

php proceduralni

Cilja ovog kursa je upoznavanje korisnika sa najzastupljnijim programskim jezikom na web-u: PHP-om i njegovim primenama. PHP je open-source rešenje koje predstavlja vrlo moćan alat za programiranje serverskih aktivnosti web sajta i komunikaciju sa bazama podataka. U toku kursa korisnici će razumeti sličnosti, razlike i potrebu za klijentskim i serverskim jezicima. Postepeno će proći kroz proces instalacija, pokretanja i upotrebe web servera i servera baze podataka.

Nakon osova jezika PHP, detaljno će se obraditi integracija HTML-a, Java script-a, PHP-a i baze podataka.

Na ovaj način korisnicima je omogućena realizacija dinamičkih sajtova, sa bazom podataka, iz koje proizilazi mogućnost realizacije registracije, logovanja, pretrage sadržaja sajta, anketa, newsletter-a, dinamičkih sadržaja stranica, dinamičkih menija, foruma, socijalnih aktivnosti korisnika, integracije sa socijalnim mrežama,...

Nakon ovog dela, korisnici se upoznaju sa objektnim PHP-om kao napredne primene PHP-a u smislu primene objektnog dizajna i rada u framework-u.

Objektni PHP uz primenu MVC arhitekture predstavlja osnovu za rad u skoro svim savremenim radnim okruženjima koja rade sa PHP-om.

Očekivani ishod je da kandidat može da kreira web sajt u nekom od razvojnih okruženja uz znanje za implementaciju postojećih klasa i biblioteka, modifikaciju i samostalno kreiranje istih.

Posebna pažnja se posvećuje upotrebi razvojnog okruženja i svih njegovih prednosti u cilju sigurnije aplikacije i bržeg i profesionalnijeg načina rada.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  RAD SA REGULARNIM IZRAZIMA
 • 100%
  INTEGRACIJA SA JAVASCRIPT-OM
 • 100%
  KREIRANJE DINAMIČKIH INTERAKTIVNIH SAJTOVA
 • 90%
  OSNOVE MVC ARHITEKTURE
 • 80%
  RAD SA BAZAMA PODATAKA
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Pojam, namena, sintaksa, okruženje i primena PHP-a
 • Sintaksa, promenljive, petlje, kontrole toka
 • Integracija sa HTML-om
 • Vrste promenljivih i funkcije
 • Rad sa HTML formama
 • Rad sa regularnim izrazima
 • Kontrola i upravljenje podacima
 • Rad sa nizovima
 • Integracija sa Java script-om
 • Povezivanje sa serverom baze podataka
 • Povezivanje sa bazom podataka
 • Kreiranje upita
 • Realizacija upita
 • Obrada i prikaz podataka
 • Realizacija registracije i logovanja
 • Realizacija dinamičkog template-a
 • Realizacija dinamičkog menija
 • Realizacija dinamičke drop down lista i tabele
 • Rad sa sesijama
 • Integracija sa AJAX-om
 • Primena AJAX-a
 • Rad sa mailom
 • Zaštita podataka
 • Rad sa serverskim kolačićima
 • Okruženje i primena PHP 5+
 • Razlozi za objektni PHP
 • Rad sa klasama i objekatima
 • Automatsko učitavanje klasa
 • Kreiranje klasa
 • Kontrola pristupa svojstvima i metodama
 • Upotreba PHP filtera za validaciju podataka
 • Klase za rad sa bazom podataka
 • Klase za navigaciju
 • Klase za rad sa slikama
 • Obrada grešaka i izuzetaka
 • Razvojno okruženje
 • Osnove MVC arhitekture
 • Način pristupa realizaciji koda
 • Rad sa razvojnim okruženjem
 • Kontroleri
 • Modeli
 • Views
 • Helper-i
 • Bezbednost i performase
 • Validacija i obrada podataka
 • Rad sa bazama podataka
 • Upravljanje podacima
 • Integracija JavaScript-a
 • Primer aplikacije

Šta misle naši polaznici