Android programiranje

Kreiranje aplikacija za mobilne uređaje koji koriste Android

android

Android je operativni sistem kompanije Google. To je najzastupljeniji operativni sistem na mobilnim uređajima, a popularnost Androida i dalje raste, pa se i broj Android aplikacija brzo uvećava.

Razvoj Android aplikacija ima svoje specifičnosti u odnosu razvoj Web i desktop aplikacija, jer se upotreba mobilnih uređaja bitno razlikuje od upotrebe računara.

Očekuje se da polaznici kursa znaju principe objektno-orijentisanog programiranja i programski jezik Javu.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da projektuje i implementira aplikacije za Android mobilne uređaje koristeći programski jezik Javu, Android SDK i Android Studio za razvoj i testiranje.

Očekuje se da nakon kursa kandidat bude obučen za razvoj aplikacija na jeziku Java koje su namenski rađene za Android mobilne uređaje.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Principi OOP
 • 100%
  Android platforma i Android SDK
 • 100%
  Niti, asinhroni poslovi i tajmeri
 • 90%
  Komunikacija sa REST i SOAP servisima
 • 80%
  Notifikacije i vidžeti

Sadržaj kursa

 • Istorijat razvoja operativnog sistema Android
 • Osnovni elementi programskoj jezika Java
 • Principi OOP: enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam
 • Programiranje vođeno događajima (event-driven)
 • Android platforma i Android SDK
 • Specifičnosti razvoja mobilnih aplikacija
 • XML za dizajn korisničkog interfejsa
 • Aktivnosti, fragmenti, pogledi i namere
 • Komunikacija sa REST i SOAP Web servisima
 • Čuvanje podešavanja aplikacije
 • Perzistencija podataka i fajl sistem
 • Upotreba Google servisa - Google Maps
 • Niti, asinhroni poslovi i tajmeri
 • Servisi i komponenta BroadcastReceiver
 • Notifikacije
 • Interakcija sa drugim aplikacijama i komponenta ContentProviders
 • Vidžeti
 • Upotreba senzora i dohvatanje lokacije
 • Grafika i multimedija
 • Povezivanje i Cloud
 • Stilovi i teme
 • Optimizacija za različite uređaje i platforme
 • Globalizacija
 • Primeri izrade programa za Android

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Đ. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Angažovan je u oblastima objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju IT zanimanja među kojima su: Java Web Developer, C# Developer, C++ Developer, Android Developer i .NET Developer. Za njega polaznici kažu da je veoma smiren i strpljiv. Sva njegova predavanja su interaktivna, puna primera, ali i vežbi za rad od kuće. Marko je umetnik u prepoznavanju bagova i otklanjanju istih, što je velika prednost za polaznika koji kod njega pohađa kurs jer će naučiti da razmišljaju algoritamski.

cabarkapa

Slobodan Čabarkapa

Slobodan Čabarkapa je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radi na projektima koje zahtevaju stručno znanje iz objektno orijentisanog programiranja, programiranja za Android i Linux-a. Profesionalno se bavi programiranjem više od 10 godina. Za njega polaznici kažu da je vedrog duha, pun energije i volje da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo i znanje na prijatan i razumljiv način. Nijedan čas sa njim nije monoton što polaznike motiviše da budu istrajni u radu i steknu znanje koje im je potrebno.