Primenite najpopularniju biblioteku Java script-a

react

React je open-source biblioteka Java script-a namenjana za prikaz sadržaja korisniku sajta i mobilnih aplikacija.

Primarni zadatak React-a je rešavanje problema kreiranja velikih aplikacija u kojima se podaci i informacije menjaju u toku vremena. Kao takav, često se kaže da predstavlja slovo V (view) u skraćenici MVC.

Cilj ovog kursa je razumevanje koncepta upotrebe Java script-a i njegove biblioteke React, kao i njene upotrebe sa ciljem prikaza dinamičkih podataka u komunikaciji sa serverskim komponentama.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  DOM vs Virtual DOM
 • 100%
  Operatori, događaji
 • 100%
  Props i state
 • 100%
  Forme i refs
 • 90%
  React i Node
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde
* Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre kursa. Polaznici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na kursu, biće u prilici da pošalju nekog drugog kao svoju zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Slanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni.

Sadržaj kursa

 • Istorijat, namena i primene
 • Biblioteke Java scripta
 • Specifičnosti, namena i moguće primene
 • Upoznavanje sa okruženjem React.js
 • Uvod u razmišljanje na "react" način (component based)
 • DOM vs Virtual DOM
 • Upoznavanje sa JSX sintaksom i podsećanje JS(ES6) i HTML
 • Rad sa operatorima
 • Komentari
 • Rad sa događajima
 • Prenos podataka, upoznavanje sa "props" i "state"
 • Komponovanje aplikacije od manjih komponenti
 • Rad sa formama i "refs"
 • Životni ciklus komponente
 • Inline" stilovi
 • Primer dohvatanja i prikazivanja podataka sa API-ja
 • Upotreba "react" na Node okruženju
 • Uključivanje gotovih komponenti u react aplikaciju preko menadžera paketa(npm)
 • React + redux

Šta misle naši polaznici