SEO optimizacija

Optimizacija sajtova za web pretraživače

seo

SEO predstavlja skup tehnika kojima se web sajt "bolje predstavlja" web pretraživačima. Na ovaj način sajt koji je SEO optimizovan se bolje rangira u postupku pretrage, pa samim tim postaje dostupniji i vidljiviji korisniku.

Veliki broj alata za kreiranje sajtova danas omogućava da se web sajt napravi relativno brzo, ali je mnogo veći izazov takav sajt učiniti dostupnim i vidljivim u postupku pretrage na internetu. Bez SEO-a ovo je skoro nemoguće s obzirom na enermnu količinu sajtova.

SEO tehnike se dele u one koje zahtevaju aktivnosti u samom kodu, kao i aktivnosti van koda. Obe vrste aktivnosti se prolaze detaljno i sa visokim nivoom praktičnih načina njihove primene.

Kurs se realizuje kao nastavak kursa Web dizajn, i neophodno je da korisnici imaju znanja iz HTML i CSS-a.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  HTML
 • 100%
  HTML5
 • 100%
  CSS
 • 100%
  CSS3
 • 100%
  Pravila SEO
 • 100%
  Napredne SEO tehnike

Sadržaj kursa

 • Osnovni pojmovi na internetu (web browser, web server, web pretraživač, URL adresa, mrežni protokoli, hosting, domen, DNS...)
 • Pojam, namena, verzije, sličnosti i razlike sa sličnim jezicima
 • Pojam taga, atributa, struktura HTML koda, ugnježdavanje
 • Tagovi za prikaz teksta
 • Tagovi za prikaz slike i multimedijalnih elemenata
 • Tagovi za organizaciju sadržaja
 • Rad sa linkovima
 • Rad sa tabelama i frejmovima
 • Rad sa formularima
 • Pojam, namena, struktura i sintaksa CSS-a
 • Deklaracija, selektori, svojstva i vrednosti
 • Načini povezivanja HTML i CSS-a
 • Svojstva za pozadinu
 • Svojstva za tekst
 • Svojstva za fontove
 • Svojstva za linije
 • Svojstva za liste
 • Svojstva za pozicioniranje i prikaz
 • Kombinatori
 • Pseudo klase i filteri
 • Organizacija sajta primenom CSS-a
 • Novi tagovi i atributi
 • Organizacija stranice
 • Vizuelni efekti
 • Rad sa canvas-om
 • Rad sa geolokacijom
 • Web storage API
 • Nova svojstva za background i tekst
 • Rad sa transformacijama
 • Rad sa tranzicijama
 • Rad sa animacijama
 • Način rada web pretraživača
 • SEO optimizacija
 • Osnovna SEO pravila
 • Pravila SEO-a za pisanje u kodu
 • Pravila SEO-a za servere
 • Pravila SEO-a za sigurnost
 • Pravila SEO-a za prikaz na mobilnim uređajima
 • Pravila SEO-a van koda
 • Napredne SEO tehnike
 • Alati i aplikacije za proveru i analizu kvaliteta SEO optimizacije

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

kojic

Dr Nenad Kojić

Dr Nenad Kojić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen je u visokom obrazovanju i predaje predmete iz oblasti web-a. Autor je više od 10 knjiga iz oblasti web dizajna, PHP-a, web programiranja itd.

milena

Milena Vesić

Milena Vesić je diplomirala i specijalizirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika.

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.

danijela

Danijela Nikitin

Danijela Nikitin je diplomirala elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.