Termini kurseva u decembru

Prijavite se za kurs na vreme i odaberite način realizacije kursa

Dodatni termini grupnih kurseva za decembar 2016.

Kurs Datum početka kursa Prijava
Java 13.12.2016. Prijavi se!
React 14.12.2016. Prijavi se!
Objektno orijentisano programiranje 15.12.2016. Prijavi se!
Web dizajn 16.12.2016. Prijavi se!
Web programiranje 16.12.2016. Prijavi se!
Web programiranje PHP proceduralni 16.12.2016. Prijavi se!

Termini grupnih kurseva za decembar 2016.

Kurs Datum početka kursa Prijava
Java 06.12.2016. Prijavi se!
React 07.12.2016. Prijavi se!
Objektno orijentisano programiranje 08.12.2016. Prijavi se!
Web dizajn 09.12.2016. Prijavi se!
Web programiranje 09.12.2016. Prijavi se!
Web programiranje PHP proceduralni 09.12.2016. Prijavi se!
Cenovnik kurseva

Napomene:

Termini kurseva se definišu u odnosu na tip realizacije nastave, veličinu grupe i želje da se što je moguće više zadovolje zahtevi korisnika.

Za održavanje grupnog kursa potrebno je formirati grupu od minimalno 5, a maksimalno 8 polaznika

Prijavljivanje za kurs se vrši najkasnije dva dana pre početka kursa

Polaznik kursa/kompanija koja podnosi zahtev za svoje zaposlene je u obavezi da na račun “TELETRADER” d.o.o. Beograd uplati iznos izabranog kursa na jedan od dva načina:

  1. do 5. u mesecu ukoliko je mesečno plaćanje;
  2. u celosti, najkasnije dva dana pre početka kursa, ukoliko je plaćanje u celosti.

Uplata kursa je ujedno i rezervacija mesta. Prve uplate imaju prioritet u definisanju grupe.