Programiranje interaktivnih 3D web aplikacija

webgl

WebGL je JavaScript API za crtanje interaktivne 2D i 3D računarske grafike u web aplikacji. Kao takav je vrlo atraktivan i pogodan za integraciju u web sajtove nudeći visoko profesionalni nivo animirane grafike.

Cilj kursa je da korisnici razumeju osnovne principe 3D računarske grafike.

Korisnici će razumeti arhitekturu računarskog hardvera, OpenGL arhitekturu i WebGL API.

Nakon kursa, korisnici će biti osposobljeni da kreiraju interaktivnu 3D web aplikaciju koristeći biblioteku Three.js koja predstavlja omotač oko WebGL API-ja i tako dobiju profesionalne interaktivne računarske animacije.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Canvas, Viewport i koordinatni sistemi
 • 100%
  Geometrijske primitve i transformacije
 • 100%
  Scena i graf scene
 • 100%
  Senčenje, materijali, teksture
 • 90%
  Animacija i kontrola kamere
 • 80%
  Shader
* Sve navedene cene važe za grupu od 6-8 polaznika
* Plaćanje može biti u celosti ili na mesečne rate, a vrši u dinarima po prodajnom kursu evra Banca Intesa na dan izdavanja uplatnice ili računa.
* Kurs se održava 2x3 časa nedeljno u poslepodnevnim terminima (u dogovoru sa grupom)
* Datum održavanja kursa možete pogledati ovde
* Primer uplatnice pogledaj ovde

Sadržaj kursa

 • Arhitektura grafičkog hardvera i pregled ulazno/izlaznih uređaja
 • Canvas, Viewport i koordinatni sistemi
 • Geometrijske primitve
 • Geometrijske transformacije
 • Kamera i projekcije
 • Scena i graf scene
 • Mreže poligona
 • Normale i osvetljenje
 • Senčenje
 • Modeli boja
 • Materijali
 • Teksture
 • Uvoz i izvoz 3D objekata i scene iz populanih 3D formata
 • Uklanjanje skrivenih površi
 • Animacija i kontrola kamere
 • Interakcija
 • Selekcija objekata u 3D sceni
 • Uvod u programiranje Shader programa i efekti

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

nikola

Nikola Mihajlović

Nikola Mihajlović je diplomirao elektrotehniku i računarstvo u užoj oblasti Internet tehnologija. Radi u visokom obrazovanju i učestvuje u realizaciji predmeta iz web dizajna, web programiranja i drugih web orijentisanih jezika. Profesionalno se bavi programiranjem.