Programiranje interaktivnih 3D web aplikacija

webgl

WebGL je JavaScript API za crtanje interaktivne 2D i 3D računarske grafike u web aplikacji. Kao takav je vrlo atraktivan i pogodan za integraciju u web sajtove nudeći visoko profesionalni nivo animirane grafike.

Cilj kursa je da korisnici razumeju osnovne principe 3D računarske grafike.

Korisnici će razumeti arhitekturu računarskog hardvera, OpenGL arhitekturu i WebGL API.

Nakon kursa, korisnici će biti osposobljeni da kreiraju interaktivnu 3D web aplikaciju koristeći biblioteku Three.js koja predstavlja omotač oko WebGL API-ja i tako dobiju profesionalne interaktivne računarske animacije.

Veštine koje ćete savladati

Ovo su veštine koje ćete savladati na ovom kursu. On je jedan u nizu kurseva čija se materija nastavlja jedna na drugu tako da ćete neke od ovih tehnologija na ovom kursu započeti a već na sledećem proširiti i dopuniti.

 • 100%
  Canvas, Viewport i koordinatni sistemi
 • 100%
  Geometrijske primitve i transformacije
 • 100%
  Scena i graf scene
 • 100%
  Senčenje, materijali, teksture
 • 90%
  Animacija i kontrola kamere
 • 80%
  Shader

Sadržaj kursa

 • Arhitektura grafičkog hardvera i pregled ulazno/izlaznih uređaja
 • Canvas, Viewport i koordinatni sistemi
 • Geometrijske primitve
 • Geometrijske transformacije
 • Kamera i projekcije
 • Scena i graf scene
 • Mreže poligona
 • Normale i osvetljenje
 • Senčenje
 • Modeli boja
 • Materijali
 • Teksture
 • Uvoz i izvoz 3D objekata i scene iz populanih 3D formata
 • Uklanjanje skrivenih površi
 • Animacija i kontrola kamere
 • Interakcija
 • Selekcija objekata u 3D sceni
 • Uvod u programiranje Shader programa i efekti

Šta misle naši polaznici

Upoznajte predavače

markodj

Marko Dj. Spasojević

Marko Đ. Spasojević je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Angažovan je u oblastima objektno orijentisanog programiranja, baza podataka, projektovanja softvera i specijalizovanih programskih jezika. Stručnjak je za prekvalifikaciju i specijalizaciju IT zanimanja među kojima su: Java Web Developer, C# Developer, C++ Developer, Android Developer i .NET Developer. Za njega polaznici kažu da je veoma smiren i strpljiv. Sva njegova predavanja su interaktivna, puna primera, ali i vežbi za rad od kuće. Marko je umetnik u prepoznavanju bagova i otklanjanju istih, što je velika prednost za polaznika koji kod njega pohađa kurs jer će naučiti da razmišljaju algoritamski.