Način rada

Realizacija svih programa edukacije može se realizovati na dva načina:

  1. Elektronskim putem
  2. Klasičnom nastavom

Nastava Elektronskim putem podrazumava online nastavu u kojoj svaki korisnik prati nastavu putem interneta, od svoje kuće sa svog računara. Osim internet konekcije i računara ništa drugo nije potrebno. Čas počinje u unapred dogovoreno vreme gde korisnici vide uživo predavača sa druge strane, tj.vide sve što on radi na svom računaru i sve materijale koje on pokazuje. Za razliku od pojedinih konkurentskih firmi, korisnici koji nastavu slušaju elektronskim putem, ne gledaju snimak časa koji se paralelno održava u učioničkom prostoru niti gledaju snimljene video materijale ranijih časova. U ovom slučaju, predavač drži čas samo za grupu koja u tom trenutku svoje časove realizuje elektronskim putem i interaktivno sa tom grupom realizuje sve predviđene aktivnosti.

Nastava Klasičnim putem podrazumava fizički dolazak u službene prostorije u tačno definisano vreme, kada se nastava realizuje u učionici sa predavačem koji radi samo sa tom grupom.
Bitno je naglasiti da je predavač ili grupa predavača za određeni kurs ista i u slučaju realizacije elektronskim i klasičnim putem i da je obim i kvalitet nastave isti, a da je razlika samo u komforu koji je korisniku lakši ili pristupačniji. Ovo je posebno bitno naglasiti za sve korisnike koji su fizički sprečeni da dođu u službene prostorije i koji nisu iz Beograda.

Drugi oblik podele nastave, koji važi i za kurseve koji se realizuju elektronski tj. učionički je na:

  1. Grupne časove
  2. Individualne časove

Grupni časovi podrazumevaju realizaciju nastave sa grupom koja ima najmanje 3-5 korisnika (3 za elektronske i 5 za kurseve u učionici) i realizuju se u unapred definisanim terminima.
Po pravilu, ako se izvodi grupna nastava elektronskim putem, po formiranju grupe, na prvom času se polaznici međusobno dogovore za termine i dinamiku koja im najviše odgovara. To može biti 2-3 puta nedeljno po 2-3 časa po terminu. Kada se prvog časa dogovore termini, njih se pridržavamo do kraja kursa, uz izuzetke ako se pojave verski praznici, državni praznici i neke nepredviđene ili posebne aktivnosti. Ako se nastava realizuje učionički, po formiranju grupe dobijaju se fiksni termini u zavisnosti od slobodnih termina učionica, i najčeće je to 2 puta nedeljeno po 3 časa.

Individualni časovi podrazumevaju realizaciju nastave samo sa jednim korisnikom. Jedan polaznik radi interaktivno sa predavačem, i ovo takođe važi i za elektronsku i za klasičnu nastavu. Ovo je posebno dobar oblik nastave za polaznike koji žele da svojom dinamikom i terminima realizuju časove kao i za one koji smatraju da im je individualno napredovanje brže na ovakav način. Pored ovoga, ovakvom realizacijom se omogućava posvećivanje dodatne pažnje na oblasti koje su nekome od interesa ili brže prelaženje preko onih koje su korisnicima poznate.
Kod individualnih časova se vrlo često dešava da se kurs pređe i za manji broj časova jer nema nepotrebnog čekanja dok svim korisnicima u grupi nešto ne bude jasno, pa se dešava da i pored toga što su pojedinačno skuplji, ukupna cena kursa, zbog manjeg broja časova po korisiku, bude manja.

Bez obzira na koji način se nastava realizuje (elektronski ili učionički) grupa se formira čim se sakupi dovoljan broj polaznika. U slučaju da neko od korisnika grupe, nakon početka kursa, odustane, grupa i kurs se nastavljaju i drugi korisnici zbog toga neće biti uskraćeni na bilo koji način

Kada je u pitanju plaćanje u slučaju da se izabere grupni oblik nastave, bez obzira da li je elektronski ili učionički, kurs se plaća u celosti neposredno pre početka kursa. Odustajenjem od kursa, novac od časova koje korisnik ne odsluša ili izostane sa istih se ne vraća.
U slučaju da se izaberu individualni časovi, časovi se mogu plaćati po terminima, neposredno pre termina, i korisnik u bilo kom trenutku može odustati od kursa, pismenim obraćanjem na e-mail ili SMS. U tom slučaju, naredni časovi se ne održavaju a samim tim i ne plaćaju. Minimalno vreme da polaznik obavesti nadležnog predavača o eventualnoj nemogućnosti da prisustvuje individualnom času je 24h, i tada se taj termin ne naplaćaje. Odustajanjem u periodu kraćem od 24h, termin se naplaćaje. U slučaju da je predavač sprečen da održi individualni čas, dužan je da isti nadoknadi, u dogovoru sa kandidatom u terminu kada to polazniku odgovara.