O nama

Portal za prekvalifikaciju, stručnu obuku i specijalizaciju je nastao kao posledica potrebe tržišta rada za IT zanimanjima i manjka kadrova iz ove oblasti. Sve brži razvoj informacionih tehnologija dovodi do potrebe za neformalnim obrazovanjem koje će pomoći svim zainteresovanim brže i efikasnije pronalaženje posla kao i potrebu za prekvalifikacijama ka zanimanjima koji se danas traže na tržištu rada.

Prilikom zapošljavanja 95% privatnih i stranih kompanija akcenat stavlja na dobro urađenom testu, tj, realnom znanju kandidata koje se stiče "dobrom i kvalitetnom edukacijom". Naša misija je upravo u tome da postanemo lider u neformalnoj edukaciji koja će prateći savremene trendove kvalitetno osposobljavati zainteresovane kandidate i pripremiti ih za pronalaženje posla svojih snova.

Programi edukacije koji se nude na ovom portalu inicijalno su definisani od strane dr Nenada Kojića, diplomiranog inženjera elektrotehnike iz Beograda. Radi u visokom obrazovanju poslednjih deset godina i autor je većeg broja kurseva, knjiga i praktikuma iz oblasti web dizajna, web programiranja i programskih jezika koji se koriste na Internetu. Deo programa za stručnu obuku dr Kojića je od 2014. postao i sastavni deo akreditovanih programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika od strane Zavoda za unapređenje i vrednovanje obrazovanja i vaspitanja. Detaljnu biografiju dr Nenada Kojića sa spiskom objavljenih knjiga, stručnih radova i profesionalnih aktivnosti možete pogledati na sajtu http://ict.edu.rs/zaposleni/nastavnik/dr-nenad-kojic

Portal za prekvalifikaciju i stručnu obuku je nastao kao potreba realnog tržišta rada i manjka kadrova iz oblasti IT-ija koji se formalno obrazuju na fakultetima i visokim školama. Iz tog razloga veliki broj ljudi ne može da pronađe adekvatan posao u svojoj oblasti ali se pokazalo da savladavanjem ovih programa prekvalifikacije svaki motivisani korisnik može da nauči potrebna znanja i veštine iz oblasti web dizajna i web programiranja neophodne za pronalaženje posla u oblasti IT-ija.

Brzo zapošljavanje polaznika nakon naših kurseva dovelo je do širenja poverenja u naš rad i povećanju broja zainteresovanih polaznika što je rezultiralo porastu broja edukatora, visoko obrazovanih stručnih kadrova koji rade projekte za renomirane kompanije i koji imaju višegodišnje iskustvo u edukaciji i razvoju softvera i baza podataka. Za pojedine kurseve postoji veći broj stručnih lica koji predaju lekcije iz svojih užih specijalnosti čime se kvalitet edukacije stavlja u prvi plan. S obzirom na veliko praktično iskustvo svih predavača svi kursevi su bazirani na praktičnom radu i implementaciji stečenog teorijskog znanja.

Integracija HTML-a i CSS-a za potrebe kreiranja realnih i komercijalnih statičkih web sajtova.

Hostovanje web sajtova i njihova dostupnost na internetu.