Prekvalifikacija

Šta podrazumeva prekvalifikacija?

Prekvalifikacija je formalno ili neformalno obrazovanje kojim se obrazujemo za drugu struku u odnosu na primarno obrazovanje koje smo do tada stekli. U svetu su prekvalifikacije potpuno normalne aktivnosti jer kada prestane potražnja za poslom u jednoj oblasti, ljudi se relativno brzo prekvalifikuju za nove poslove koji su trenutno traženi.

Prekvalifikacija kod nas nažalost ima negativni prizvuk jer ukazuje na neki prisilni oblik obrazovanja, što je potpuno pogrešno.

Realna situacija u Srbiji i okruženju je da je obim poslova koji se nude na tržištu drastično opao sa tendencijom konstantnog pada u najvećem broju privrednih oblasti. U takvoj situaciji možemo da: sedimo i tugujemo, sažaljevamo se, kukamo jedni drugima i čekamo da se nešto promeni. Problem je što ljudi za to vreme stare, sve više se udaljavaju od svoje profesije, postaju nezadovoljni, depresivni i nesamostalni. Alternativa je svakako u prekvalifikaciji.

Sa druge strane poslednjih deset godina, obim poslova u domenu informacionih tehnologija se drastično povećao, i svakom godinom se sve više uvećava. Ovo su prvo primetile privatne firme a vrlo brzo i zvanične službe i sama Vlada, pa se taj podatak već godinama iznosi u javnost i daju se razni oblici podsticaja za firme i obrazovanje lica u domenu informacionih tehnologija.

Današnja realnost je da broj radnih mesta u IT oblasti stalno postoji i da je u kontinuiranom porastu. To je posledica intenzivnog otvaranja malih i velikih firmi koje obavljaju poslove programiranja za druge kompanije u inostranstvu. Bazirano je na nižoj ceni rada u našoj zemlji i kvalitetnim proizvodom i znanjem koje mi nudimo. Obim poslova koji se nudi u domenu programiranja je godišnje veći od broja svih studenata na svim fakultetima i visokim školama koje svoje kadrove školuju za ovo zanimanje. Upravo ovde leži realna šansa za sve one koji žele da steknu nova znanja, PREKVALIFIKUJU SE i ZAPOSLE SE.

Naše obuke su prilagođene licima koja kreću od početka, a naš zadatak je da ih kvalitetno obrazujemo kako bi postali konkurentni na tržištu rada bilo gde u svetu.

Prekvalifikacije za web dizajnere, web programere i programere se mogu realizovati bilo kada, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, sve prilagođeno vašim potrebama.

Mi nudimo prekvalifikaciju i obuku za veći broj konkretnih i vrlo traženih zanimanja sa akcentom na praktičan rad i potpunu primenljivost u praksi. Ove obuke se realizuju u klasičnim oblicima edukacije (učionica) ali i na način koji je vrlo atraktivan i popularan u poslednje vreme: online učenjem (webinari). Na ovaj način, pojedinac ili grupa, mogu ali ne moraju fizički biti prisutni u učionici, već od kuće mogu biti deo kursa. Potreban je samo računar i internet veza, a klikom na link se automatski pristupa času koji se u tom trenutku održava. Krajnji korisnik na ekranu vidi predavača, koji je takođe ispred ekrana, i sluša tj. gleda sve što predavač prikazuje kroz prezentacije, kodove, projekte i sl. Na ovaj način, i korisnici koji nisu iz Beograda mogu na isti način da se uključe i pohađaju kurs.

Napomena: Primarna ideja prekvalifikacije je da definišemo šta biste želeli da naučite i za koje zanimanje da se osposobite. Nakon toga ćemo vas posavetovati u zavisnosti od prethodnog obrazovanja ili zanimanja koje kurseve ili kurs treba da pohađate.