Stručne obuke

Stručne obuke i specijalizacije

Stručne obuke su specijalizovane obuke za pojedince, grupe i preduzeća koja žele da usavrše svoje znanje u nekoj oblasti programiranja.

Stručne obuke za fizička lica su vrlo pogodne za korisnike koji imaju određeni nivo znanja iz programiranja i bave se razvojem softvera, ali žele da se stručno osposobe i usavrše u oblasti web programiranja. Kod ovih korisnika, u zavisnosti od potreba i nivoa predznanja, obuke se realizuju za domen web programiranja, programskog jezika PHP i Microsoft-ove platforme ASP.NET.

Stručne obuke za grupe podrazumevaju unapred definisanu strukturu časova i materije, kao vid nadogradnje postojećeg znanja, i organizuju se za oblasti proceduralnog PHP-a, objektnog PHP-a, C#-a sa ASP.NET-om, Jave sa Android programiranjem i desktop programiranja.

Stručne obuke za preduzeća podrazumevaju edukaciju zaposlenih u cilju stručnog osposobljavanja za realizaciju, administriranje i ažuriranje postojećih softverskih sistema i aplikacija. Realizuju se na zahtev i u dogovoru sa firmama i specifičnim potrebama na specifičnim platformama.

Stručne obuke za razliku od programa prekvalifikacije svakako podrazumevaju određeni nivo predzananja u oblasti programiranja i što je najvažnije određeni nivo iskustva u implementaciji.

Stručne obuke za grupe se realizuju u toku pet radnih dana, po 2-3 časa dnevno, ili aktivnosti u toku vikenda, 6-8 časova dnevno.

Stručne obuke za pojedince se individualno dogovaraju sa korisnicima i mogu se realizovati dinamikom koja odgovara korisniku.