WEB ITC aplikacija


WEB ITC je StartUp aplikacija za pronalaženje talentovanih IT kandidata.

Glavna ideja je on-line testiranje osnovnog tehničkog predznanja kandidata iz različitih programskih jezika sa ciljem da rezultati položenih testova budu vidljivi IT kompanijama koje traže kandidate za posao ili praksu.

Koje probleme rešava?

 • Omogućava pronalaženje kandidata sa dobrom tehničkom osnovom
 • Skraćuje trajanje procesa selekcije
 • Smanjuje troškove angažovanja resursa kompanije
 • Povećava vidljivost kompanije kod potencijalnih kandidata
 • Stvara uslove za brzu pretragu testiranih kandidata
 • Olakšava proces predselekcije kandidata po konkursu
 • Poboljšava Candidate Experience

Koje testove kandidati imaju na raspolaganju?

Testove osmišljava nezavisno stručno lice, prof. dr Nenad Kojić sa saradnicima.

Za svaki test predviđeno je maksimalno 30 minuta, pri čemu je mogućnost manipulacije svedena na minimum.

Kandidatima su na raspolaganju sledeći testovi sa mogućnošću proširenja prema potrebama tržišta:

 • HTML
 • CSS
 • Web dizajn
 • OOP
 • Java
 • iOS
 • Android
 • JacaScript
 • SEO
 • PHP
 • C#
 • QA
 • React
 • Angular 2+
 • Linux
 • Napredni JavaScript

Kako funkcioniše WEB ITC?

 • Nakon registracije Kompanija dobija pristupne parametre za pristup aplikaciji
 • WEB ITC kompanijama omogućava:
 • Uvid u rezultate kandidata koji su položili test/testove
 • Prikaz CV-jeva kandidata
 • Informaciju da li su kandidati zainteresovani za posao i/ili praksu
 • Podešavanje notifikacije po svakom novom položenom testu za koji se kompanija opredeli da dobija
 • Rezultati testova biće vidljivi kompanijama godinu dana od dana kada je test urađen, osim ako kandidat ranije ne povuče svoju prijavu jer se zaposlio ili ne bude želeo da bude dostupan

Posebna pogodnost

Posebna pogodnost za kompanije je mogućnost predselektivnog testiranja kandidata koji se prijave na konkretan konkurs.

Poseban kompanijski test može napraviti Kompanija ili prof. dr Nenad Kojić sa saradnicima za Kompaniju.

Razlike u odnosu na ostale testove koji su dostupni kandidatima:

 • Naziv Kompanijskog testa sadrži naziv Kompanije koja je kreirala test prema Konkursu
 • Nijedna druga kompanija ne može da vidi rezultate rada Kompanijskog testa


Login kompanije

Zahtev za registraciju kompanije

 *
 *

 *
 *
 *
 *
 *