TESTIRANJE ZNANJA PROGRAMSKIH JEZIKA


Ova stranica je namenjena kompanijama koje žele da:

 • kandidatima ponude predselektivni test poznavanja određenih programskih jezika;
 • selektuju kandidate koji ostvare dobre rezultate na testiranju;
 • ponude svojim kolegama iz branše kandidate koji su ostvarili dobre rezultate na testiranju ali nisu mogli sve da ih zaposle


Predselekcija kandidata za kompanijske konkurse

Ukoliko želite da smanjite pritisak velikog broja prijava kandidata, izvršite što bolju tehničku predselekciju i pružite svima jednaku šansu kandidatima da pokažu svoje osnovno tehničko predznanje onda je pravi izbor usmeravanja kandidata koji se prijave na vaš konkurs da posete našu Web stranicu i urade test koji im Vi sugerišete. Koraci u procesu predselekcije:

 • Kompanija usmerava kandidata na tehničku predselekciju i izbor testa
 • Kandidati rade preporučeni predselektivni tehnički test
 • Kompanije prate rezultate testa onih kandidata koji osvoje propisani minimum
 • Kompanija bira kandidate koje želi da pozove u prvi krug selekcije
 • Kandidati ostaju vidljivi drugim kompanijama kako bi se omogućilo uparivanje preostalih kandidata sa drugim kompanijama

Na ovaj način kompanije pokazuju odgovornost prema kandidatima koje nisu mogli da zaposle ali i kolegijalnost prema drugim kompanijama koje su u potrazi za kandidatima.Opšta predselekcija talentovanih kandidata

Ova aplikacija pruža svim zainteresovanim kompanijama jednaku mogućnost da vide kandidate koji ostvare očekivani minimum na tehničkim testovima iz raznih oblasti.

To omogućava kompanijama da pre raspisivanja konkursa, ali i tokom raspisanog konkursa mogu steći uvid u ponudu kandidata i selektuju nekoga od njih za potrebe zaposlenja ili prakse.Registracija i mogućnosti aplikacije

Kliknete na link “Zahtev za registraciju kompanije”. Nakon popunjavanja obrasca za prijavu i slanja zahteva dobićete pristupne parametre za pristup aplikaciji.


Aplikacija omogućava sledeće aktivnosti:

 • Filtriranje kandidata po mestu boravka, obrazovanju i završenim studijama
 • Uvid u rezultate položenih testova po različitim oblastima
 • Čekiranje testova za koje želite da dobijate notifikaciju

Login kompanije

Zahtev za registraciju kompanije

 *
 *

 *
 *
 *
 *
 *