Spisak svih testova

Na našem sajtu je dostupno više testova koji imaju informativni karakter i služe da korisnik sam proceni inicijalni nivo predznanja. Na kraju svakog testa će se dobiti preporuka u vezi kursa koji treba upisati u zavisnosti od broja osvojenih bodova. Testovi su anonimni.