Automatsko testiranje softvera - zanimanje koje se traži
- 02.09.2019. godine -


Ako želite da ostanete u toku sa novim trendovima i omogućite sebi dodatne prihode, kurs za automatsko testiranje softvera bi svakako bila opravdana i dugoročno isplativa investicija.

Predavač je Miloš Đačić, Software Developer kome je uža specijalnost Automatsko testiranje softvera. Miloš ima višegodišnje iskustvo u radu na projektima i edukaciji ljudi zbog čega ćete biti u prilici da dobijete informacije koje nisu nigde zapisane iz prve ruke, a koje će vam mnogo pomoći u testiranju na realnim projektima.

Na kursu ćete učiti testiranje realnih Web aplikacija korišćenjem jedne od najpoznatijih biblioteka Selenium u okviru programskog jezika C#.

Nakon kursa ćete biti osposobljeni da isprogramirate test, odnosno skriptu kojom bi se testirao rad aplikacije na osnovu određenih pravila.

Posebno bismo istakli dimičnost kursa i veoma zanimljiv rad na praktičnim primerima koji ima za cilj da vam svaki minut bude popunjen korisnim ali i interesantnim informacijama koje će vam držati pažnju i ujedno popunjavati vaš portfolio.


Početak kursa: 02.09.2019.

Dinamika: ponedeljak i petak od 18:00 - 21:00

Trajanje: 2,5 meseca

Grupa: 4 polaznika

Mesto održavanja: prostorije TeleTrader kompanije (ul. Bulevar vojvode Mišića 39a/III)

Cena: 765EUR

Način plaćanja: u celosti ili na tri mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

Prva rata: (300 €) se plaća najkasnije dva dana pre početka kursa.

Druga rata: (300 €) se plaća najkasnije dva dana pre početka 2. meseca kursa.

Treća rata: (165 €) se plaća najkasnije dva dana pre početka 3. meseca kursa.

Primer uplatnice: https://prekvalifikacija.com/files/uplatnica.pdf

Kompletan program i sadržaj kursa : https://itspecijalizacija.com/kursevi/automatsko-testiranje-softvera.php

Prijavite se što pre jer primamo maksimalno 4 polaznika u grupi: https://itspecijalizacija.com/prijava.php