Back-end web developer

Opis poslova za back-end web developera

back end developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove back-end developer-a tj. programera delova sajta koji su namenjeni za izvršavanje na web serveru. Uloga serverskog dela sajta je ključna u svakom većem ili bitnijem sajtu, s obzirom na to da se serverski jezik smatra neuporedivo sigurnijim od klijentskih, ume da prihvata zahteve korisnika, da ih obrađuje, da prihvata podatke od korisnika, analizira, upisuje u bazu podataka, dohvata iz baze podataka i vraća korisniku.

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju programskog jezika PHP (proceduralnog i objektnog), baza podataka i integraciju sa klijentskim jezicima i jezicima kojima s prenose podaci (JSON i XML).

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za front-end i back-end developer-e tj. programere, što znači da li se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike ili na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Back-end developer realizuje "srce" cele aplikacije ili sajta, i sva logika, provere, obrade podataka i rad sa podacima pripada ovom zanimanju. Ovaj tip poslova je obično za ljude koji ne vole rad sa dizajnom, grafikom i stilizovanjem, i više su orijentisani ka kodu, optimizaciji istog i razvoju novih funkcionalnosti sajta.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: PHP,Framework za PHP, XML, JSON, AJAX i SQL.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane web pretraživača, i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 90 sati i predstavlja praktičnu primenu i integraciju tri kursa na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.

Opis poslova za back-end web developera:

Posao back-end web developera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove i prilagođava sajtove zahtevima web pretraživača.

Pored ovoga, korisnik će moći da programira interaktivnost sajta i upravlja korisničkim događajima, programira animacije, efekte i tranzicije, kreira slider-e, galerije i aktivne menije, upravlja načinima prikaza sadržaja, generiše kodom upravljane prozore i sadržaje, radi sa promenama sadržaja stranica bez refresh-ovanja stranica, kreira i upravlja klijentskim kolačićima, radi sa regularnim izrazima, obrađuje sadržaje formulara itd.