Projektovanje baza podataka

Opis poslova za projektanta baza podataka

baze

Bilo koje programiranje u realnim uslovima zahteva da se podaci, koji se dobiju od strane korisnika ili programera, negde zapamte. Skladištenje podataka se razvilo u posebnu struku i danas imamo veliki broj alata, servera i softvera koji se bave ovim problemima. Trenutno je skladištenje podataka u bazu podataka neprikosnoveno u odnosu na sve druge načine skladištenja podataka, i kao takvo se primenjuje u kombinaciji sa svim višim programskim jezicima.

Prilikom kreiranja baze podataka potrebno je napraviti kvalitetan dizajn baze, pa zatim i napraviti bazu podataka. Nakon toga, formalno progamski jezici mogu da komuniciraju i skladište ili potražuju podatke iz baze. Od ovog trenutka, posao programera baze podataka je njeno održavanje, replikacija, backup-ovanje i dalja optimizacija upita i podataka.

S obzirom na to da je rad sa bilo kojim programskim jezikom skoro nemoguć bez rada sa bazama podataka, i da se u radu sa njima koristi poseban jezik, SQL, ovo zanimanje pa i kurs je celina za sebe, ali je direktno povezano sa drugim kursevima i zanimanjima.

Opis poslova za projektanta baza podataka:

Posao projektanta baza podataka se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovog kursa, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira, projektuje, realizuje i programira bazu podataka kao i da održava, replikuje i backup-uje podatke, pod različitim operativnim sistemima i u različitim razvojnim okruženjima.