Front-end web developer

Opis poslova za front-end web developera

front end developer

Cilj kursa je obuka korisnika za poslove front-end developer-a tj. programera delova sajta koji su namenjeni za prikaz korisniku u smislu dizajna, interaktivnosti, animacije, efekata, tranzicija, galerija, menija i sl.

Ovo je jedan on najpopularnijih kurseva jer objedinjuje i integriše materiju web dizajna, web programiranja i SEO-a.

Na tržištu rada najčešće se pojavljuju dve vrste konkursa tj. za front-end i back-end developer-e tj. programere, što znači da li se njihov posao prevashodno odnosi na klijentske jezike ili na serverske koji komuniciraju sa bazama podataka.

Front-end programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta, i kreira sajt koji ostavlja potpun efekat kod krajnjeg korisnika.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: HTML, CSS, XML, JSON, Java script, AJAX i jQuery.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane web pretraživača, i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 90 sati i predstavlja praktičnu primenu i integraciju tri kursa na način kako to očekuje i traži savremeno tržište.

Opis poslova za front-end web developera:

Posao front-end web developera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove i prilagođava sajtove zahtevima web pretraživača.

Pored ovoga, korisnik će moći da programira interaktivnost sajta i upravlja korisničkim događajima, programira animacije, efekte i tranzicije, kreira slider-e, galerije i aktivne menije, upravlja načinima prikaza sadržaja, generiše kodom upravljane prozore i sadržaje, radi sa promenama sadržaja stranica bez refresh-ovanja stranica, kreira i upravlja klijentskim kolačićima, radi sa regularnim izrazima, obrađuje sadržaje formulara itd.