PHP programer

Opis poslova za PHP programera

php programer

Najviši kvalitet web sajta je dinamički web sajt. Ovakvi sajtovi sav svoj sadržaj dobijaju iz baze podataka i samim tim njihov izgled se kreira u trenutku kada korisnik pristupa sajtu. Na taj način, sadržaj ovih sajtova može biti drugačiji u dva susedna trenutka, ako je u međuvremenu bilo promene sadržaja u bazi podataka.

Dinamički web sajtovi su sajtovi socijalnih mreža, foruma, blogova, kvalitetnijih i obimnijih komercijalnih prezentacija, koorporacija i sl. Ovakve sajtove mogu da uređuju i lica koja nisu programeri jer oni podrazumevaju admin panel, koji je grafički interfejs sa bazom podataka.

Web programeri dinamičkih sajtova primarno rade sa serverskim jezicima, koji komuniciraju sa bazama podataka. Kako su serverski jezici, višeg nivoa u odnosu na klijentske, i njihove mogućnosti su relativno povećane i nude veće nivoe zaštite. Tako se dinamički web sajtovi koriste kod svih vrsta plaćanja, kupovine, prenosa novca ili sajtova koje imaju potrebu da imaju zaštićene delove za autorizovane korisnike.

Web programeri dinamičkih sajtova spadaju u najviši nivo u oblasti web programiranja i moraju da poznaju i oblast web dizajna i web programiranja, kao i baza podataka, da bi uspešno obavljali svije poslove. Kao i kod klasičnih programera, tako i kod web programera dinamičkih sajtova se konkursi raspisuju za specifične serverske jezike. Najpoznatiji serverski jezici u web programiranju su PHP i ASP.NET, i prilično su različiti i bazirani na različitim platformama. Korisnik može izabrati da li želi jedan ili drugi jezik u skladu sa svojim afinitetima. Pored ovoga, PHP ima svoju proceduralnu i objektnu verziju, dok ASP.NET ima samo objektnu. Iz tog razloga se iz PHP-a nude dva odvojena kursa.

Posao web programera dinamičkih sajtova je trenutno najpopularniji, najtraženiji i predstavlja vrlo kreativan posao. Ukoliko ste uspešno savladali niže kurseve ili ste naučili neki od drugih serverskih jezika, onda će obuka za novi serverski jezik biti lakša i brža.

Opis poslova za PHP programera:

Posao PHP programera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira web sajtove, programira specifične funkcionalnnosti, ažurira sajtove, održava web aplikacije, hostuje sajtove i prilagođava sajtove zahtevima web pretraživača.

Pored ovoga, korisnik će moći da programira interaktivnost sajta i upravlja korisničkim događajima, programira animacije, efekte i tranzicije, kreira slider-e, galerije i aktivne menije, upravlja načinima prikaza sadržaja, generiše kodom upravljane prozore i sadržaje, radi sa promenama sadržaja stranica bez refresh-ovanja stranica, kreira i upravlja klijentskim kolačićima, radi sa regularnim izrazima, obrađuje sadržaje formulara itd. Uz to, korisnik se osposobljava za kreiranje dinamičkih sadržaja, dinamičkih menija, anketa, newsletter-a, admin panela, foruma, chat-ova, korpi za kupovinu, dinamičkih galerija slika, single-page aplikacija, razumevanja rada web servisa i API-ja, rad sa sesijama i serverskim regularnim izrazima, AJAX-om, rad sa JSON i XML fajlovima, itd.