SEO optimizacija

Opis poslova za SEO optimizaciju

seo

SEO je skraćenica od Search Engine Optimization, tj. optimizacije sajta za bolje rangiranje kod web pretraživača. SEO je danas možda bitnije skup aktivnosti nego izrada samog sajta, i samim tim se i više plaća. Ukoliko se napravi najbolji sajt koji nije SEO optimizovan, to znači da se on neće pojaviti krajnjem korisniku prilikom pretrage neke klučne reči u web pretraživačima, npr. Google-u. Tako SEO dobija na značaju sve više, pogotovo imajući u vidu činjenicu da broj sajtova svakog dana drastično raste i da je sve teže pojaviti se na prvoj stranici Googla za većinu termina koji se pretražuju. Pojavljivanje na 156 stranici pretrage se žargonski uzima kao da sajt i ne postoji, jer do njega ni jedan korisnik neće doći.

SEO je skup tehnika koje se najvećim delom odnose na dopune koda kojim se kreira sajt i koje web pretraživači tj. njihovi spider-i očekuju da nađu. U tom smislu SEO je na prvom mestu aktivnosti za programera. Međutim, na SEO u velikoj meri utiče i način, obim i sadržaj koji je namenjen krajnjem korisniku.

Danas SEO predstavlja vrlo kompleksan skup aktivnosti od kojih su neke empirijski potvrđene a neke ne, s obzirom na to da sami web pretraživači ne žele da do kraja otkriju tajnu šta sve i na koji način utiče na poziciju sajta. Uz te nepozanice, dodatni problem je što se i ta pravila relativno često menjaju, pa je potreba za SEO aktivnostima potrebna sve vreme na nekom sajtu, a samim tim i aktivnost lica koje je zaduženo za SEO.

U poslednjem periodu, pored podataka u kodu i korisničkom sadržaju sajta, SEO veliki akcenat stavlja i na aktivnosti van sajta: pojavljivanje i uparenost podataka na socijalnim mrežama, releventnim forumima i blogovima, drugim sajtovima itd. čime se obim SEO aktivnosti konstantno proširuje.

Opis poslova za SEO optimizaciju:

Posao SEO optimizera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno unapredi postojeće sajtove ali i da na pravi način planira, realizuje i kreira nove sajtove koji su SEO optimizovani i da na taj način umnogome utiče na kvalitet i ocenu sajta kod web pretraživača, a samim tim i na poziciju sajta prilikom pretrage krajnjih korisnika.