Web developer

Opis poslova za web developera

web developer

Posao web developera je vrlo širokog spektra i očekivanja u različitim firmama, konkurisima i klasifikacijama su vrlo raznolika. Međutim, najšira stručna javnost ovo zanimanje vezuje za nadogradnju zanimanja web dizajner.

Tako web developer treba da ima viši nivo znanja programiranja od web dizajnera. Ovo programiranje nije klasično programiranje kao kod poslova programera, već je specifično i usko specijalizovano na jezike i tehnologije koje se koriste kod izrade web sajtova.

Web developeri su zaduženi za programiranje i implementaciju klijentskih jezika unutar web sajtova. Ovi jezici su vrlo popularni i vrlo atraktivni, pogotovo sa aspekta grafičke interpretacije kod krajnjeg korisnika. Njima se postiže interakcija između korisnika i web sajta, grafička animacija i dinamika u prikazu sadržaja.

Pomoću klijentskih jezika, web developer kreira popularne "padajuće i ekspandirajuće" menije za navigaciju, interaktivne slider-e, galerije slika, efekte prelaskom ili klikom miša, animacije, i sve druge tranzicije, promene i grafičke promene unutar sadržaja sajta.

Posao web developera je baziran na poznavanju programskih jezika i tehnologija kojima se postižu nabrojane mogućnosti i inicijalno je baziran na jezicima Java Script, XML, jQuery, AJAX i JSON. Sve ove jezike web programer implementira unutar koda koji je prethodno napravio web dizajner, pa samim tim u potpunosti mora da poznaje i to zanimanje. Žargonski, kažemo da je posao web developera drugi stepen u hijerarhiji i klasifikaciji web zanimanja.

Opis poslova za web developera:

Posao web developera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove i prilagođava sajtove zahtevima web pretraživača.

Pored ovoga, korisnik će moći da programira interaktivnost sajta i upravlja korisničkim događajima, programira animacije, efekte i tranzicije, kreira slider-e, galerije i aktivne menije, upravlja načinima prikaza sadržaja, generiše kodom upravljane prozore i sadržaje, radi sa promenama sadržaja stranica bez refresh-ovanja stranica, kreira i upravlja klijentskim kolačićima, radi sa regularnim izrazima, obrađuje sadržaje formulara itd.