Web dizajner

Opis poslova web dizajnera

web dizajn

Posao web dizajnera definiše veći skup aktivnosti u cilju kreiranja web sajta. Vremenom se opis poslova konstantno menja jer se menja i tehnologija i jezici koji se za to koriste, ali je bazični skup aktivnosti manje više isti.

Tako se poslovi web dizajnera vezuju za izradu kompletnog dizajna sajta, organizacije stranica, organizacije sadržaja unutar stranica, izradu HTML koda koji sve to realizuje i CSS koda kojim se sve to stilizuje. Pored ovoga, web dizajner treba da kreira sav potreban kod, pripremi sve potrebne slike i napravi template za svaku karakterističnu stranicu web sajta.

Na ovaj način, polazeći od template-a pojedinačnih stranica, ostaje da se svakoj stranici definiše korisnički sadržaj (tekst, slike, multimedija...), što dalje može ali ne mora da radi web dizajner. Na taj način web dizajner može u potpunosto da kreira statički web sajt, i treba da ga dalje po potrebi modifikuje, nadograđuje i usavršava.

U poslove web dizajnera spadaju i aktivnosti oko dela SEO optimizacije, čime se sajt priprema za "tržišnu utakmicu" i što bolje rangira kod Google-a, čime se pojavljuje na što višim pozicijama prilikom pretrage od strane korisnika.

Posao web dizajnera je prvi u nizu sofisticiranih i složenih aktivnosti kod izrade i najsloženijih web sajtova i preporučuje se da to bude prvi nivo koji se prolazi u toku prekvalifikacije.

Opis poslova za web dizajnera:

Posao web dizajnera se uspešno može realizovati savladavanjem sledećih kurseva:


Savladavanjem ovih kurseva, korisnik će biti osposobljen da samostalno dizajnira web sajtove, samostalno kreira web stranice, ažurira sajtove, redizajnira sajtove, hostuje sajtove i prilagođava sajtove zahtevima web pretraživača.